Terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä tiloja 

Maakuntien tilakeskus tarjoaa toimitiloja suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistäviin palveluihin.

Tarjoamme maakunnille julkisen kiinteistöhallinnan parasta osaamista toimitilojen vuokrauksessa, ylläpidossa, rakennuttamisessa ja kehittämisessä.

Yhtiö

Maakunnat saavat vastuun palveluiden järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2020.  Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin.

Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta. Tilakeskuksen tehtävänä on ylläpitää kiinteistöjä ja toimitiloja niiden kunnon, arvon, käytettävyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttämiseksi. Lisäksi yhtiö tekee maakunnan toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä rakennuttamiseen liittyvät tarveselvitykset ja huolehtii hankkeiden varsinaisesta toteutuksesta.

 

Maakunnat merkittävässä roolissa

Maakuntauudistuksen myötä vastuu Suomen merkittävistä palveluista sekä niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta siirtyy 18 uudelle maakunnalle vuonna 2020. Uudistus luo Suomeen nykyaikaisen ja kustannustehokkaan julkisen hallinnon, joka tarjoaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden alueelliseen kehittämiseen. Tavoitteena on myös sujuvoittaa palveluita sekä kohdentaa resursseja tehokkaammin.