Avoimet työpaikat

Valmistelemme uutta yhtiötä vuosina 2017-2019, jolloin rekrytoimme yhtiölle tulevan johdon sekä muutamia avainhenkilöitä. Tällä hetkellä yhtiössä työskentelee vajaat 20 henkilöä, osa heistä ympäri maata toimivien maakuntien organisaatioiden lähellä. Lisäksi yhtiö ”vuokraa” sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä asiantuntijoiden työaikaa. Valmisteluaikana yhtiön palveluksessa työskentelee muutamia kymmeniä henkilöitä. Suunnittelun apuna käytämme myös konsulttitoimistoja ja muita asiantuntijoita.

Maakuntauudistuksen jälkeen 1.1.2020 maakunnissa toimiva sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kiinteistohallinnon henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen. Yhtiöön siirtyy tuolloin noin 1200 henkilöä.

Ilmoitamme avoimista työpaikoista Kuntarekryssä, tarpeen mukaan ammattilehdissä, Maakuntien tilakeskuksen verkkosivuilla sekä LinkedInissä.