Avoimet työpaikat

Valmistelemme uutta yhtiötä vuosina 2017-2020, jolloin rekrytoimme yhtiölle tulevan johdon sekä muutamia avainhenkilöitä. Tällä hetkellä yhtiössä työskentelee reilut 20 henkilöä, osa heistä ympäri maata toimivien maakuntien organisaatioiden lähellä. Lisäksi yhtiö ”vuokraa” sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä asiantuntijoiden työaikaa. Valmisteluaikana yhtiön palveluksessa työskentelee muutamia kymmeniä henkilöitä. Suunnittelun apuna käytämme myös konsulttitoimistoja ja muita asiantuntijoita.

Maakuntauudistuksen jälkeen 1.1.2021 maakunnissa toimiva sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kiinteistohallinnon henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Yhtiöön siirtyy tuolloin noin 1200 henkilöä. Valtaosa, noin 800 henkilöä, tulee toimimaan ylläpidon tehtävissä.

Ilmoitamme avoimista työpaikoista Kuntarekryssä, tarpeen mukaan ammattilehdissä, Maakuntien tilakeskuksen verkkosivuilla sekä LinkedInissä.

Tällä hetkellä emme rekrytoi uusia työntekijöitä ja jatkamme yhtiön valmistelua nykyisen henkilöstön voimin. Avaamme uusia tehtäviä, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö vahvistetaan.