Maakuntien alustavat tilavuokrat julki – tilakustannukset noin 10 % kaikista menoista

keskiviikko 16.05.2018 | Esittelyaineistot, Vuokraus

Maakuntien tilakeskus on tänään toimittanut maakunnille alustavat tilavuokrat vuodesta 2020 alkaen. Yhteensä arvioitu vuokrasumma maakuntauudistuksen ensimmäisenä vuonna on noin 1,9 miljardia euroa, ja se koostuu noin 10 000 vuokrasopimuksesta. Vuokralukujen avulla maakunnat voivat suunnitella tulevia palveluverkkojaan yhdenmukaisen tiedon perusteella.

Maakunnat vuokraavat kaikki tarvitsemansa kiinteistöt – perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilat – Maakuntien tilakeskus Oy:ltä vuoden 2020 alusta lähtien. Tilakeskus on tänään toimittanut maakunnille ensimmäiset tiedot alustavista vuokrista.

Yhteenlasketut tilavuokrat ovat vuonna 2020 noin 1,9 miljardia euroa ja ne koostuvat noin 10 000 yksittäisestä vuokrasopimuksesta. Maakuntien käyttöön tuleva kokonaistilamäärä on alkuvaiheessa noin 10,5 miljoonaa neliömetriä.

”Sekä tilamäärä että alustava vuokrakustannus vastaavat varsin hyvin jo valmistelutyön aikana arvioituja suuruusluokkia. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun maakunnat saavat käyttöönsä omat, kohdekohtaisilla tiedoilla lasketut luvut”, Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Olavi Hiekka kertoo.

Maakuntien tilakeskus vuokraa maakunnille tilat, jotka siirtyvät sen omistukseen nykyisiltä sairaanhoito- ja erityishuoltopiireiltä. Lisäksi se edelleenvuokraa maakunnille niiden käyttöön tulevat kuntien, valtion ja muiden kiinteistönomistajien tilat. Tilakeskus siirtyy maakuntien omistukseen vuoteen 2020 mennessä ja tavoittelee toiminnassaan maltillista tulostasoa, jolla se kykenee huolehtimaan vastuistaan, kantamaan omaisuuteen liittyvät riskit, kehittämään toimintaansa ja ollakseen uskottava rahoitusmarkkinoilla.

”Vuokrajärjestelmän ytimessä on tilakustannusten ennustettavuus ja tasapuolisuus. Kuntien omistamat tilat vuokraamme maakuntien käyttöön valtioneuvoston asetuksen mukaisesti kolmen vuoden ajaksi yhden vuoden jatko-optiolla. Omien tilojemme vuokrakustannuksiin vaikuttavat voimakkaasti nykyisten sairaanhoitopiirien sairaalainvestoinnit, joita on jo käynnissä tai suunnitteilla noin 5 miljardin euron arvosta. Investoinnit parantavat huomattavasti Suomen sairaalakiinteistöjen toiminnallisuutta sekä teknistä kuntoa ja samalla osasta vanhoja tiloja voidaan luopua”, asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén sanoo.

Maakuntien tilakeskuksen omistamien tilojen alustava vuokrasumma nousee investointien vaikutuksesta vuoden 2020 noin 800 miljoonasta eurosta vuoden 2024 noin 1,1 miljardiin euroon. Edelleenvuokrattavien tilojen osuus kokonaisuudesta on noin 1,1 miljardia euroa vuodessa ainakin vuoteen 2023 alkuun saakka.

”Tilavuokrat muodostavat noin 10 prosentin osuuden maakuntien kokonaisbudjeteista. Koska tilakustannuksia ei aiemmin ole laskettu maakuntatasolla ja käytännöt ovat vaihdelleet, kattavaa yksiselitteistä vertailutietoa nykytilanteeseen ei ole. Vuokrajärjestelmän myötä maakunnat pääsevät arvioimaan ja käsittelemään tilakustannuksia yhdenmukaisesti osana valmistelutyötään ja päätöksentekoaan. Maakunnat päättävät palveluverkostaan ja tiloistaan itsenäisesti, me tilakeskuksessa tarjoamme niiden käyttöön turvalliset ja tehokkaat tilat sekä asiantuntijapalveluita tilankäytön tehokkuuden kehittämiseen”, Olavi Hiekka sanoo.

Kuntakohtaiset vuokralaskelmat maakuntien käyttöön siirtyvistä tiloista toimitetaan kuntiin, kun valtioneuvoston asetus on valmistunut. Valtiovarainministeriö järjestää asetukseen liittyen kuulemistilaisuuden, jonka perusteella asetukseen saattaa tulla vielä muutoksia.

ALUSTAVAT VUOKRAT MAAKUNNITTAIN 2020
KÄYNNISSÄ OLEVAT SUURIMMAT INVESTOINNIT *)

 

*) Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien itsensä ilmoittamiin lukuihin. Luvut sisältävät myös hankkeelle kohdistettuja laite- ja ict-investointeja.

Maakuntien vuokralaskelmia koskeva aineisto ladattavissa alla olevien linkkien kautta:
Maakuntien vuokralaskelmat 15.5.2018 (pdf)
Tilavuokrat_yleisesitys (pdf)

Katso myös video vuokralaskennan perusteista https://vimeo.com/269832166, salasana: maakunta

Maakuntavalmistelun avainhenkilöille suunnatut kyselytuntimme Skypessä järjestetään 22.5. klo 10-11 sekä 29.5. klo 14–15! Kysymyksiin vastaavat toimitusjohtaja Olavi Hiekka ja Mikko Hollmén. Lähetämme Skype-kutsut maakuntien avainhenkilöille sähköpostissa.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Maakuntien tilakeskus vuonna 2021

18 000

vuokrasopimusta

11 milj. m²

vuokrattavaa tilaa

3,4 miljardia €

kiinteistöomaisuuden arvo

2 miljardia €

vuosittainen vuokratuotto

5 miljardia €

käynnissä olevat investoinnit

1 200

alan ammattilaista