Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sote-uudistus on Suomen kaikkien aikojen suurimpia hallinnon ja toimintatapojen muutoksia, joka uudistaa koko julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon. Uudistuksessa on huomioitu kasvavat hyvinvointi- ja terveyserot, ikääntyvän väestön tarpeet sekä Suomen vaikea taloustilanne. Uudistuksen tavoitteena on taata laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut koko maassa myös tulevaisuudessa.

Maakunnat saavat vastuun palveluiden järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2021. Uudistuksen myötä maakuntien tarvitsemista kiinteistöistä – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin – huolehtii uusi Maakuntien tilakeskus Oy.

Uusi maakuntarakenne,
18 maakuntaa:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu
  • Rahoitusvastuu
  • Palvelutason ja järjestämissopimuksen (yhteistyösopimuksesta) päätösvalta

Lue lisää sote-uudistuksesta

Maakunnat merkittävässä roolissa

Maakuntauudistuksen myötä vastuu Suomen merkittävistä palveluista sekä niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta siirtyy 18 uudelle maakunnalle vuonna 2021. Uudistuksen taustalla on erot palveluiden saatavuudessa ja laadussa kuntien ja alueiden välillä. Uudistus luo Suomeen nykyaikaisen ja kustannustehokkaan julkisen hallinnon, joka tarjoaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden alueelliseen kehittämiseen. Tavoitteena on myös sujuvoittaa palveluita sekä kohdentaa resursseja tehokkaammin.

Maakunnille tukipalvelut kolmesta palvelukeskuksesta

Sote- ja maakuntauudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja. Maakuntien tilakeskus Oy on yksi kolmesta perustetusta yhtiöstä, Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n ohella. Palvelukeskusten perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin varmistetaan tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa.

Uudistuksen aikataulu

1/17
Maakuntien tilakeskus Oy
perustetaan

12/17
Kuntien selvitys
maakunnille
vuokrattavista tiloista

2017

Kevät 2017
Hallituksen
esitys sote- ja
maakunta­uudistuksesta

7/17–6/18
Lainsäädännön valmistelu /
maakuntien
väliaikaiset
valmistelu­työelimet

6/18
Maakuntien vuokrat julkistetaan

2018

11-12/18
Maakunta- ja sote-uudistuksen lait voimaan

5/18
Kuntayhtymien selvitys
maakunnille siirtyvästä
omaisuudesta

Yhtiön hankesuunnitelmaa vuosille 2019-20 päivitetään parhaillaan

2019

10/2019
Maakunta-
valtuustot aloittavat

5/2019
Ensimmäiset maakuntavaalit

1/21
Maakuntien tilakeskus Oy
ottaa vastuun toimitiloista

2020

1/21
Uudet maakunnat
aloittavat toimintansa


1/21
Sosiaali- ja terveyden­huollon
järjestämis­vastuu siirtyy
uusille maakunnille