Sunda, trygga och trivsamma lokaler 

Landskapens lokalcentral Ab erbjuder lokaler för tjänster som främjar finländarnas välmående och områdenas livskraft.

Vi erbjuder landskapen den offentliga fastighetsförvaltningens bästa kompetens när det gäller uthyrning, underhåll, byggnad och utveckling av verksamhetslokaler.

Företaget

Landskapen får ansvaret för ordnande av tjänsterna och tillhörande fastighetsegendom 2020. Landskapens lokalcentral Ab är en nationell servicecentral som grundades som en del av landskaps- och vårdreformen och vars uppgift det är att se till alla lokaler som de kommande landskapen kommer att behöva – allt från lokaler för specialsjukvården, hälsocentralerna och socialtjänsternas lokaler till räddningsstationerna och kontorslokalerna.

Landskapens lokalcentral Ab:s kunder är de 18 landskap som uppkommer i och med landskapsreformen. Till dem hyr centralen ut sina verksamhetslokaler och ansvarar för underhållet av de fastigheter som centralen äger. Lokalcentralens har som uppgift att underhålla fastigheter och lokaler så att deras skick, värde, användbarhet, säkerhet och trivsel bevaras. Dessutom samarbetar företaget intensivt med landskapsaktörerna när det gäller behovsutredningar i anslutning till byggandet och ser till det egentliga genomförandet av projekten.

 

 

Landskapen har en betydande roll

Genom landskapsreformen övergår ansvaret för Finlands mest betydande tjänster och den tillhörande fastighetsegendomen 2020 på de 18 nya landskap som bildas. Reformen ger Finland en modern och kostnadseffektiv offentlig förvaltning som erbjuder sina kunder en möjlighet att påverka den regionala utvecklingen av tjänsterna. Syftet är att skapa smidigare tjänster och inrikta resurserna effektivare.