Asiantuntija esittelyssä: Juho Keskiväli, tilatietokäsittelijä

perjantai 04.03.2022 | Henkilöstö ja organisaatio, Kuntatieto, Rekry, Maakuntien tilakeskus

Olen Juho Keskiväli ja toimin Maakuntien tilakeskuksessa tilatietokäsittelijänä.

Työskentelen kunnille suunnattujen palvelujemme parissa. Tehtäviini kuuluu erilaisia kunta-asiakkaidemme tilatietojen koordinointiin ja ylläpitoon kytkeytyviä tehtäviä, kuten tilatietojen sisällön ja laadun tarkistamista. Olen myös tiiviisti yhteydessä yhteistyötä kanssamme tekeviin kuntiin. Pidän asiakkaiden kanssa työskentelemisestä, ja on palkitsevaa nähdä, miten asiat edistyvät.

Tärkeä työtehtäväni on myös kunta-asiakkaidemme tukeminen kuntien tilatietopalvelujen käyttöönotoissa ja käytössä. Järjestämme kuntakohtaisia koulutuksia ja joka maanantai kaikille kunta-asiakkaillemme avoimia Skenarios-klinikoita, joilla vastaamme Skenarios-palvelumme käyttöön liittyviin kysymyksiin. Konkreettinen työ kuntien kanssa on antanut minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi tilatietopalvelujemme kehitystarpeita asiakkaiden silmin.

Teemme mielestäni tärkeää työtä, josta on paljon hyötyä kaikenkokoisille kunnille. Työllämme on myös yhteiskunnallista merkitystä: täsmällinen, ajantasainen ja helppokäyttöinen tilatieto tukee kuntien tilajohtamista nyt ja tulevaisuudessa. Kuntien tarpeisiin räätälöidyt palvelumme tarjoavat kunta-asiakkaillemme kattavat digitaaliset työkalut paitsi arjen tilahallintaan myös muun muassa tilatietojen analysointiin. Lisäksi yhteen paikkaan kootut tilatiedot palvelevat kuntia niiden toimiessa vuokranantajina tuhansille hyvinvointialueiden tiloille.

Työni onnistumisen edellytyksinä ovat asiakaspalveluhenkisyys sekä uskallus tarttua nopeasti ongelmiin ja haasteisiin, jotta niihin löydetään ratkaisut mahdollisimman ketterästi. Työssäni tarvitaan myös numeroiden ymmärtämistä ja erinomaisia Excel-taitoja. Tilatietokäsittelijän on tärkeää osata hahmottaa kokonaisuuksia ja eri asioiden riippuvuuksia. Tilastotieteiden ja -matematiikan hallinta on plussaa.

Maakuntien tilakeskuksessa arvostetaan oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta, järjestelmällisyyttä sekä pelotonta asennetta tarttua uusiin asioihin. Kyky itsenäiseen työskentelyyn on niin ikään tärkeä ominaisuus, vaikka toki myös hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan. Etätyöskentely on oiva esimerkki tästä: töiden tekeminen kotoa käsin edellyttää sekä itsenäistä työotetta että taitoja sujuvaan kommunikointiin, jotta esimerkiksi Teams-palaverit saadaan järjestettyä ja tarvittavat asiat niissä käsiteltyä.

Maakuntien tilakeskukseen oli helppo tulla töihin. Uuden työntekijän ei tarvitse olla valmis ja osata kaikkea, vaan eri aihealueisiin perehdytetään. Aina voi kysyä – tyhmiä kysymyksiä ei ole. Pidän tilakeskuksessa työskentelystä, koska teemme yhdessä työtä saman päämäärän eteen. Tittelistä riippumatta istumme kaikki saman pöydän ääressä keskustelemassa, vaihtamassa mielipiteitä ja kehittämässä palvelujamme eteenpäin. Palvelujen kehitys- ja testaustyössä myös asiakkaillamme on luonnollisesti merkittävä rooli, jotta varmistamme, että tilatietopalvelumme vastaavat nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa