Toimitilavalmistelijoiden verkosto

Toimitilavalmistelijoiden verkosto

Hyvinvointialueiden valmistelutoimielimien kiinteistö- ja toimitilavalmistelijoiden verkostossa jaetaan ajatuksia, osaamista ja kokemuksia hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilavalmistelusta. Verkostossa keskustellaan tilavalmistelun parhaista käytännöistä ja ongelmatilanteiden ratkaisuista. Verkoston ydintä on hyödyntää olemassa olevia tilatietoja, yhteisesti sovittuja toimintamalleja ja verkoston jäsenten osaamista.

Maakuntien tilakeskuksen roolina kiinteistö- ja toimitilavalmistelijoiden verkostossa on

  • tarjota tilavalmistelijoille työkaluja ja vertaistukea työn toteuttamiseen
  • laatia tilannekatsauksia hyvinvointialueiden rakennustietojen kokoamisen edistymisestä
  • antaa hyvinvointialueille tilatietoja ja raportteja päätöksenteon tueksi
  • toimia verkoston koollekutsujana

Maakuntien tilakeskuksen ja verkoston yhteisenä tavoitteena on tilatiedon avulla turvata terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset julkiset tilat.

Hyvinvointialueiden nimeämät kiinteistö- ja toimitilavalmistelijat

Maakuntien tilakeskus on saanut luvan julkaista seuraavat tiedot:

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Jari Hakala
Timo Hakala

Etelä-Savon hyvinvointialue
Veli Matti Thure

Helsingin kaupunki
Carl Slätis

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pekka Nevanperä

Keski-Suomen hyvinvointialue
Eija Arvaja

Pirkanmaan hyvinvointialue
Mikko Alin
Petri Laurikka

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Otto Heikkinen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ollipekka Huotari

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Petri Pyy

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Johanna Aitamurto

Satakunnan hyvinvointialue
Kari-Matti Haapala

Vantaa-Keravan hyvinvointialue ja Keski-Uudenmaan pelastustoimi
Mikko Ilmonen

Medialle on saatavilla tilavalmistelijoiden verkoston jäsenten yhteystietoja Maakuntien tilakeskuksen viestinnästä.

Lue myös