Kansallinen tietokanta julkisista kiinteistöistä etenee

perjantai 24.01.2020

Maakuntien tilakeskus on saanut jatkorahoituksen kansallisen tietokannan kokoamiseksi julkisista kiinteistöistä. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on tänään puoltanut 14,4 miljoonan euron rahoitusta toiminnan jatkamiseksi vuosille 2020-21.  

Maakuntien tilakeskuksen rahoituksella halutaan osaltaan edistää Suomen hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista kuntien tuottavuuden paranemisesta. Tilakeskuksen tehtävänä on muodostaa tilannekuva kuntien kiinteistöistä, tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen johtamisessa tarvittavaa tietoa sekä auttaa kuntia parantamaan kiinteistönpidon tuottavuutta.

Tilakeskuksen aiemmassa sote-valmistelussa keräämää tilatietoa ja hankittuja tietojärjestelmiä hyödynnetään kansallisen tilatietokannan kokoamisessa. Tähän mennessä koossa on alustavat tiedot yli 400 organisaation sote- ja pelastustoimen tiloista. Myös tilakustannukset on laskettu ensimmäistä kertaa yhdenmukaisilla malleilla, jolloin kustannuksia voi jatkossa vertailla koko maan kattavasti.

– Valtion tiloista on jo olemassa kattavat kiinteistötiedot. Me kokoamme tiedot nyt kunnista ja autamme kuntia järjestämään tilat ja palvelut muuttuvissa olosuhteissa järkevästi, tietoon perustuen. Keskitetyn tiedon avulla luodaan pohja systemaattiselle tilajohtamiselle, sanoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Yhtiön toiminta keskittyy jatkossa entistä vahvemmin juuri digitalisoituun tilatietoon ja tietopalveluun, tilajohtamisen tukeen ja valtakunnallisten toimintamallien luomiseen. Tilakeskus on viimeistelemässä rahoitukseen liittyvää palvelusopimusta valtiovarainministeriön kanssa. Sopimuksen on määrä valmistua tammikuun loppuun mennessä.

Tilatietopalvelu starttaa kahdeksan sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin voimin

Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit sekä kunnat ovat olleet tiiviisti mukana kansallisen tilatietokannan rakentamisessa jo parin vuoden ajan. Työ jatkuu nyt sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilatietojen täydentämisellä, kevään aikana laajennetaan jo kerättyä kuntien sote- ja pelastustoimen tilojen tietoa ja heti perään tietokantaan on tavoitteena täydentää kuntien muiden tilojen perustiedot

Tammikuussa 2020 on käynnistymässä tilatietopalvelun ensimmäinen vaihe kahdeksan sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kanssa. Mukaan starttiin on valittu Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Kainuun, Keski-Suomen ja Lapin sairaanhoitopiirit, Siun sote sekä Eteva. Muut sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit tulevat mukaan tilatietopalveluun vaiheittain.

– Piireissä on oltu hyvin kiinnostuneita yhtenäisestä tilatietopalvelusta, joka vapauttaa niiden omia resurssejaan muuhun käyttöön ja mahdollistaa kiinteistöjen kehittämisen yhtenäisemmin koko julkisella sektorilla. Nyt pilottivaiheessa vahvistamme asiakasymmärrystä ja kehitämme ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan, toteaa Jukka Latvala.

Kuntia koskeva tietojen keräyksen projektisuunnitelma täydentyy parhaillaan ja informoimme siitä heti suunnitelman valmistuttua.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa