Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen

Vertailukelpoinen ja yhdenmukainen tieto kuntien kiinteistö- ja rakennuskannasta auttaa ennakoimaan ja ohjaamaan taloutta niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin. Nykyaikaisen tietojohtamisen työkaluilla kuntien on mahdollista johtaa tilakantaansa tehokkaammin ja turvata jatkossakin palvelut, jotka järjestetään tarkoitukseensa sopivissa, terveissä ja turvallisissa tiloissa.

Läpinäkyvä tieto ja tietoon perustuva tilajohtaminen tarjoavat kunnille myös paremmat eväät hallita kiinteistöomaisuutta. Helppokäyttöinen ja moderni digiympäristö mahdollistaa tulevaisuudessa muun muassa yhdenmukaiset raportit, ketterämmän palveluverkkosuunnittelun ja toimitilastrategioiden laatimisen yhteisen mallin ja vertailutiedon pohjalta.

Yhdenmukaisuus ja ajantasaisuus antavat kunnille jatkossa mahdollisuuden tehdä entistä parempaa yhteistyötä myös keskenään ja oppia parhaita käytäntöjä toisiltaan.