Kysy meiltä

Tältä sivulta löydät vastauksia toimintaamme liittyviin kysymyksiin. Voit myös lähettää meille oman kysymyksesi.

Lähetä kysymys tai anna palautetta

Maakuntien tilakeskus Oy

Miksi Maakuntien tilakeskusta tarvitaan?

Tilakeskuksen tehtävänä on muodostaa tilannekuva kuntien kiinteistöistä, tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen johtamisessa tarvittavaa tietoa sekä auttaa kuntia parantamaan kiinteistönpidon tuottavuutta. Näin tilakeskus edistää pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja palvelujen tuottavuutta. Jotta julkiset palvelut voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan luotettavaa, vertailukelpoista tilatietoa, yhtenäisiä toimintatapoja ja päivittäisen tilajohtamisen tukea. Yhteen paikkaan koottu tieto julkisista tiloista auttaa järjestämään palvelut ja tilat järkevästi koko Suomeen. Tilojen on tärkeää palvella ihmisiä siten, että ne ovat ympäristöystävällisiä, turvallisia, terveellisiä ja toimivia.

Mikä on uusi Maakuntien tilakeskus?

Maakuntien tilakeskus kokoaa ja analysoi valtakunnallista tilatietoa keskitetysti. Palvelemme julkisen sektorin asiakkaita tuottamalla digitaalista tietoa, palveluita ja ratkaisuja toimitilajohtamiseen​. Vahvistamme myös asiakkaidemme tilajohtamista kohti terveitä, ympäristöystävällisiä, turvallisia ja tarpeeseen sopivia tilaratkaisuja​. Lisäksi autamme asiakkaitamme tehostamaan tilankäyttöä ja saavuttamaan näin säästöjä. ​Luomme yhtenäisiä toimintamalleja julkisen sektorin tilajohtamiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Eikö Maakuntien tilakeskuksen toiminta jo kerran ajettu alas?

Maakuntien tilakeskuksen toiminta siirrettiin valmiustilaan keväällä 2019 sen jälkeen, kun Suomen hallitus jätti eronpyyntönsä. Valmiustilaan siirtymisellä on tarkoitettu sitä, että yhtiön toimintaan liittyvät valmistelut keskeytettiin ja kerätty tilatieto sekä tehty valmistelutyö säilytettiin ja dokumentoitiin mahdollista jatkokäyttöä varten. Syksyllä 2019 valtionvarainministeriö ohjeisti yhtiötä jatkamaan tietojen keruuta ja tietokannan ylläpitoa. Tammikuussa 2020 valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi yhtiön rahoitusta vuosille 2020–2021, jotta tilatietopalvelua voitiin jatkaa. Helmikuussa 2020 yhtiö solmi palvelusopimuksen valtiovarainministeriön kanssa toimitilatiedon kokoamisesta valtakunnalliseksi tilannekuvaksi.

Mitä hyvää vanhasta yhtiöstä jäi pääomaksi uuteen alkuun?

Jatkossa yhtiön toiminta tulee muuttumaan siten, että se keskittyy entistä enemmän juuri tilatietoon. Yhtiö on koonnut kattavan tietokannan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tiloista. Tähän mennessä koossa on alustavat tiedot yli 400 organisaation tiloista.

Mitä tilatietokannalla voidaan tehdä?

Kokoamalla yhteen paikkaan ja analysoimalla valtakunnallista tilatietoa keskitetysti parannetaan suomalaista tilajohtamista ja tehdään sitä kautta tiloista käyttäjilleen aiempaa turvallisempia, terveellisempiä ja toimivampia sekä ympäristöystävällisempiä. Koottu tieto ja sen pohjalta tehdyt analyysit tulevat auttamaan kuntia ja kuntayhtymiä tilojen tehokkaamman käytön johtamisessa, valtakunnalliseen vertailutietoon perustuen.

Mistä Maakuntien tilakeskus sai mandaatin toimia uudessa muodossaan?

Valtionvarainministeriö on ohjeistanut yhtiötä jatkamaan tietojen kokoamista ja tietokannan ylläpitoa. Uuden hallitusohjelman mukaisesti, osana julkisen talouden tuottavuustoimia, yhtiö keskittyy kuntien rakennuskannan, hallinnan ja tietopohjan parantamiseen.