Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen

Vertailukelpoinen ja yhdenmukainen tieto hyvinvointialueiden kiinteistö- ja rakennuskannasta auttaa ennakoimaan ja ohjaamaan taloutta niin aluetasolla kuin valtakunnallisestikin. Nykyaikaisen tietojohtamisen työkaluilla hyvinvointialueiden on mahdollista johtaa tilakantaansa ja vuokrasopimuksiaan tehokkaammin ja turvata jatkossakin palvelut, jotka järjestetään terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Läpinäkyvä tieto ja tietoon perustuva tilajohtaminen tarjoavat hyvinvointialueille entistä paremmat eväät hallita kiinteistöomaisuuttaan. Helppokäyttöinen ja moderni digiympäristö mahdollistaa muun muassa yhdenmukaiset raportit, ketterämmän palveluverkkosuunnittelun ja toimitilastrategioiden laatimisen yhteisen mallin ja vertailutiedon pohjalta. Yhdenmukaisuus ja ajantasaisuus taas antavat alueille mahdollisuuden tehdä jatkossa entistä enemmän yhteistyötä ja oppia parhaita käytäntöjä toisiltaan.