Erfarenheter

Erfarenheter

Landskapens lokalcentral har i samarbete med kommunerna utvecklat tjänster som erbjuder effektiva verktyg för kommunernas dagliga lokalförvaltning och för strategiskt beslutsfattande.

På den här sidan har vi sammanställt uppgifter om några användarupplevelser och kommentarer om användningen av tjänsterna som är ett resultat av utvecklingsarbetet.

Bibliotekshuset Fyyri
(Bild: Kyrkslätts kommun)

Case Kyrkslätt: Verktyg för vardagens lokalförvaltning, beslutsfattande och prognostisering

”Betydelsen av exakta och jämförbara lokaldata i realtid ökar konstant. Landskapens lokalcentrals tjänster för kommunerna som gäller sammanställning, hantering och uppdatering av lokaldata underlättar vår dagliga lokalförvaltning. Digitala och alltomfattande verktyg stödjer analyseringen av lokaldata och lokalförvaltningen och hjälper oss att fungera kostnadseffektivt i lokaler som motsvarar våra behov.”

Terhi Sundström
Kyrkslätts kommuns expert i lokalitetsfrågor

Tre fördelar med tjänsten

  1. Lokaldatatjänsterna som producerats för kommunernas behov står till tjänst med digitala och användarvänliga verktyg för daglig lokalförvaltning, strategiskt beslutsfattande och motivering av besluten.
  2. Förutom att tjänsterna stödjer lokalförvaltningen i nuläget är de en hjälp för att kunna blicka in i framtiden och förutse förändringar.
  3. Jämförbara lokaldata i realtid som sammanställts på ett och samma ställe underlättar avslöjandet av utvecklingsobjekt i förvaltningen av lokalerna.