För räddningsverken

För räddningsverken

Landskapens lokalcentral erbjuder sin lokalinformationstjänst och expertis för räddningsverken. Det gemensamma målet är att trygga välbefinnandet i framtiden med hjälp av hälsosamma, trygga och ändamålsenliga lokaler.

I beredningsskedet av reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samlar välfärdsområdena in basuppgifter om lokaler på sitt område och om lokalernas användningsändamål, kondition, renoveringsbehov och eventuella hyresansvar. Uppgifterna sparas i Landskapens lokalcentrals lokaldatatjänst Modulo. Basdata består av uppgifter som tidigare sammanställts i lokaldatatjänsten Modulo om lokaler som använts av sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten samt räddningsverken.

Jämförbara lokaldata i realtid som sammanställts på ett och samma ställe och rapporter som ska upprättas utifrån dessa stödjer lokalförvaltningen i vardagen och beslutsfattandet i räddningsverken och välfärdsområdena.

Se även: