Kommunernas lokalinfo

Kommunernas lokalinfo

Kommunernas lokalinfo ger en mer detaljerad och aktuell bild av kommunernas och kommunkoncernernas lokal- och byggnadsbestånd samt administrationen och underhållet av det.

Målet av kommunernas lokalinfo är att skapa en helhetsbild över alla lokaler som ägs av kommuner och kommunkoncerner samt därefter skapa en modell för kontinuerligt upprätthållande av fastighets- och byggnadsinformation före slutet av 2021. Informationen hjälper kommunerna att se hur deras byggnadsbestånd bör underhållas, renoveras eller säljas.

Projektet täcker hela kommunernas och kommunkoncernernas byggnadsbestånd, exempelvis daghem och skolor, bibliotek samt kontors- och idrottslokaler, det vill säga över 60 000 byggnader och 50 miljoner kvadratmeter över hela Finland. Det omfattande, två år långa projektet framskrider inom två delområden, en nationell informationsinsamling och närmare analyser av informationen på kommunnivå.

Kommunernas lokalinfo

  • Målet är att skapa en heltäckande helhetsbild som lätt kan uppdateras gällande lokalerna och deras skick samt renoveringsbehov.
  • Skapa en nationell modell som gör det möjliggör jämförbarhet.
  • Spara tid, då all information som behövs finns på ett och samma ställe.
  • Bygga ett användargränssnitt genom vilket information enkelt kan uppdateras och som möjliggör informationsutbyte och användning av information.
  • Hjälpa kommunerna och kommunkoncernerna att leda sin fastighetsverksamhet utifrån nationell jämförelseinformation.

Ett fastighetsregister som uppdateras

Samarbetet som inleddes våren 2020 med kommunerna inleddes med att samla in kommunernas behov och önskemål. Den här informationen utgör grunden för utvecklingsarbetet av de kommande årens tjänster.

I april kom Landskapens lokalcentral och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överens om samarbete och att dela information. Byggnadsregistret som uppdateras av MDB kommer att utgöra grunden för den första nationella lägesbilden över kommunernas lokaler som senare kompletteras och förbättras med kommunernas egen information.

Sammanställningen av kommunernas befintliga uppgifter inleds hösten 2020. Syftet är att få samlat alla kommuners information under 2021.

Fråga mer

Marko Suomela
Ekonomisk projektchef
029 471 2020