Digital intelligens för lokalförvaltningen

Digital intelligens för lokalförvaltningen

Lokalinformationstjänsten är Finlands mest omfattande digitala informationskälla om offentliga lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Den utvecklas ständigt i samarbete med användarna.

Den bidrar till att minska de ständigt stigande lokalkostnaderna, hantera förändringarna proaktivt samt producera fastighetsinformation som lätt kan utnyttjas som stöd för beslutsfattandet.

Med lättanvänd, digital, uppdaterad och nationellt jämförbar information stöds förvaltningen av de offentliga lokalerna så att dessa tillgodoser framtidens behov. ​

Lokalinformationstjänstens innehåll:

  • Stöd för beslutsfattandet utifrån aktuella uppgifter för investeringar, förändringsledning och verksamhetsplanering. ​
  • Ett enkelt verktyg för daglig lokalförvaltning.
  • Information för planering av servicenätet samt fastighets- och lokalstrategin. ​
  • Utveckling av lösningar tillsammans med det nationella samarbetsnätet.

Lokalinformationstjänsten är en del av statens mångåriga åtgärdsprogram för att förbättra kunskapsbasen och förvaltningen av kommunernas byggnadsbestånd. Tjänstens första kunder var sjukvårds- och specialupptagningsdistriktens samt räddningsväsendets ledning och fastighetsförvaltning.

Innan 2029 är målet att effektivisera lokalförvaltningen och minska investeringstrycket på den offentliga sektorns byggnadsbestånd.

Fråga mer

Ari Maaninen.

Ari Maaninen
Chefen för informationstjänster och dataadministration
029 471 2003