Erfarenheter

Erfarenheter

Case Kajanalands sjukvårdsdistrikt: Befolkningen blir äldre, lokalerna förändras

Kajanaland har deltagit i Landskapens lokalcentrals lokalinformationstjänst ända sedan pilotprojektet.

 

”Ju mer exakta uppgifterna har blivit desto mer nytta har tjänsten gett. I sjukhuset finns många slags utrymmen. Operationssalen är förstås dyrare än lagret och i lokalinformationen kan vi snabbt och enkelt få ett kalkylerat pris för lokalerna. Därifrån kan uppgifterna köras in direkt i våra ekonomiska system.”

Veli-Pekka Mustonen
Sjukhusingenjör vid samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland

 

Tre fördelar med tjänsten

  1. Det går att reagera snabbare på lokalbehov då fältet visar samma uppgifter med egna inloggningsrättigheter.
  2. En exakt registrering av lokalinformationen hjälper den långsiktiga planeringen. När man planerar nya lokaler och investeringar är inte bara lokalinformationen utan även prognoserna om befolkningsstrukturen viktiga.   
  3. Tjänsten ger nationellt jämförelsematerial som kan bidra till att förvalta lokalerna och energiförbrukningen i det egna området.

 

Case Vasa sjukvårdsdistrikt: Effektiviserar verksamheten och sparar arbetstid

Vasa sjukvårdsdistrikt är en av lokalinformationens första kunder som sedan hösten 2019 använt lokalinformationstjänsten dagligen.

”Jag är väldigt hoppfull och entusiastisk över tjänsten. Utifrån användarerfarenheterna hittills är det till exempel lätt för oss i fortsättningen att följa upp om alla lokaler används och hur situationen med hyreskontrakten ser ut. Jag har stora förväntningar på tjänstens fördelar.”

Ulf Stenbacka
Teknisk direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Tre fördelar med tjänsten

  1. Särskilt bra med systemet är att det är lätt att använda och har bra sök- och filterfunktioner.
  2. Tidigare var det arbetsamt att leta efter information och det var i regel en person som ansvarade för jobbet. Användningen av tjänsten kan som bäst spara upp till två månaders arbetstid som kan användas för något annat.
  3. Tack vare jämförbar information för de olika sjukvårdsdistrikten är det enklare att iaktta utvecklingsobjekt vilket sparar tid och arbete.