Modulo

Modulo

I lokalinformationstjänstens Modulo-gränssnitt finns på en plats all den information som kunderna behöver för att leda och förvalta sina byggnader. Gränssnittet ersätter flera olika system och kalkyleringstabeller och sparar både tid och resurser. Flera användare kan utnyttja systemet i sitt dagliga arbete.

I Modulo ingår: ​

  • visualisering och förvaltning av lokalinformation
  • ett hyresavtalsregister och underhåll, administration
  • ett fastighetsregister, underhåll, administration
  • uthyrning, administration, faktureringsmaterial varje månad
  • faktureringsmaterial för interna hyror varje månad

Lokalinformationstjänstens gränssnitt kan lätt tas i bruk eftersom uppgifterna om fastigheterna i regel redan har satts samman. Tjänsten har en månadsavgift och prissättningen baserar sig på helhetspriset.