Ägande

Ägande

Landskapens lokalcentral Ab är ett dotterbolag helt och hållet ägt av Senatfastigheter. Vår styrelse beslutar bland annat bolagets struktur, organisation och kundförhållanden. Styrelsen utses av bolagsstämman.

Medlemmar

  • Koncernchef Jari Sarjo, Senatfastigheter, ordf.
  • Ekonomidirektör Mikko Ahola, Senatfastigheter
  • Senior advisor Olavi Hiekka, Karuna Consulting Oy
  • Landskapsdirektör Kari Häkämies, Egentliga Finlands landskap
  • Läkare Raija Malmström
  • Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, Fingrid Oyj
  • Relationschef Aija Tuimala, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT