Digitaalista älykkyyttä tilajohtamiseen

Digitaalista älykkyyttä tilajohtamiseen

Modulo-tilatietopalvelu on Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Sitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Modulo auttaa vähentämään jatkuvasti nousevia tilakustannuksia, hallitsemaan muutoksia ennakoivasti sekä tuottamaan helposti hyödynnettävää kiinteistötietoa päätöksenteon tueksi. Helppokäyttöisellä, digitaalisella, ajantasaisella ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella tiedolla tuetaan julkisten tilojen johtamista, jotta tilat palvelevat tulevaisuuden tarpeita. ​

Tilatietopalvelu sisältää:

  • Ajantasaiseen tietoon perustuvan päätöksenteon tuen investointeihin, muutosten johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun ​
  • Helppokäyttöisen käyttöliittymän päivittäiseen tilajohtamiseen
  • Tietoa palveluverkon sekä kiinteistö- ja toimitilastrategian suunnitteluun ​
  • Ratkaisujen kehittämistä yhdessä valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa

Tilatietopalvelu on yksi osa valtion monivuotista toimenpideohjelmaa, jolla parannetaan julkisen rakennuskannan hallintaa ja tietopohjaa. Palvelun ensivaiheessa sen asiakkaita ovat sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastustoimen johto ja kiinteistöhallinto.

Vuoteen 2029 mennessä tavoitteena on tehostaa tilahallintaa ja pienentää julkisen sektorin rakennuskantaan liittyvää investointipainetta.

Kysy lisää

Ari Maaninen.

 

 

Maakuntien tilakeskus Oy
Ari Maaninen
johtaja, tietopalvelut ja tietohallinto
p. 029 471 2003
etunimi.sukunimi(at)maakuntientilakeskus.fi