Käyttökokemuksia

Käyttökokemuksia

Tilatietopalvelu on käytössä jo useassa sairaanhoitopiirissä. Olemme koonneet tälle sivulle käyttäjäkokemuksia ja kommentteja tilatietopalvelun käytöstä.

Case Kainuun sairaanhoitopiiri: Väestö ikääntyy, tilat muuntuvat

Kainuun sairaanhoitopiiri on ollut ensimmäisiä tilatietopalvelun käyttäjiä, sillä se on ollut mukana Maakuntien tilakeskuksen tilatietopalvelussa jo sen pilottivaiheesta lähtien.

“Mitä tarkemmiksi tietoja on jumpattu, sitä enemmän palvelusta on ollut hyötyä. Sairaalassa on monenlaisia tiloja. Leikkaussali on tietysti kalliimpaa tilaa kuin varastotila, ja tilatietopalvelussa tiloille saadaan helposti ja nopeasti laskennallinen hinta. Sieltä tiedot voidaan myös ajaa suoraan talousjärjestelmiimme”.

Veli-Pekka Mustonen
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sairaalainsinööri

Kainuussa koetut palvelun hyödyt:
  1. Tilatarpeisiin reagoidaan nopeammin, kun kentällä voidaan katsella samoja tietoja omilla katseluoikeuksilla.
  2. Tilatiedon tarkka kirjaaminen auttaa pitkän tähtäimen suunnittelussa. Kun suunnitellaan uusia tiloja ja investointeja, tärkeään asemaan nousevat tilatiedon lisäksi myös väestön rakenteeseen liittyvät ennusteet.   
  3. Palvelusta saadaan valtakunnallista vertailuaineistoa, joka voi auttaa oman alueen tilojen ja energian käytön hallinnassa.

 

Case Vaasan sairaanhoitopiiri: Tehostaa toimintaa ja säästää työaikaa

Vaasan sairaanhoitopiiri on yksi tilatietopalvelun ensivaiheen asiakkaista. Vaasassa on käytetty tilatietopalvelua syksystä 2019 asti. Palvelu on ahkerassa käytössä, sillä sitä käytetään päivittäin.

“Olen erittäin toiveikas ja innostunut palvelusta. Tähänastisen käyttökokemuksen perusteella meidän on esimerkiksi jatkossa helppo seurata, ovatko kaikki tilat käytössä, ja mikä vuokrasopimuksien tilanne on. Minulla on suuret odotukset palvelun tuomista hyödyistä.”

Ulf Stenbacka
Vaasan sairaanhoitopiirin tekninen johtaja

Vaasassa koetut palvelun hyödyt:
  1. Erityisen hyvää järjestelmässä ovat sen helppokäyttöisyys sekä haku- ja suodatustoiminnot.
  2. Aiemmin tietojen etsintä oli työlästä ja pääasiassa vain yhden ihmisen varassa. Palvelun käyttö voi parhaillaan säästää jopa parikin kuukautta työaikaa muihin asioihin.
  3. Sairaanhoitopiirien välisen vertailukelpoisen tiedon ansiosta on helpompi havaita kehityskohteita ja siten säästää aikaa ja vaivaa