Om oss

Om oss

Vi är en strategisk partner inom lokalförvaltning. Vi betjänar kunder inom den offentliga sektorn genom att producera digital information, tjänster och lösningar för lokalförvaltning.

Vi skapar en lägesbild över kommunernas fastigheter, producerar information som behövs för styrning av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och hjälper kommunerna att förbättra fastighetsförvaltningens produktivitet. Med hjälp av en tillförlitlig lägesbild är det för första gången möjligt att få jämförbar riksomfattande information om offentliga lokalers antal, area, användningsändamål, skick, kostnader, investeringar samt miljöpåverkan. Information om offentliga lokaler samlad på en plats hjälper kommunerna att organisera tjänsterna och lokalerna förnuftigt i hela Finland. Vi förstärker våra kunders lokalförvaltning i riktning mot lokallösningar som är hälsosamma, trygga, miljövänliga och behovsanpassade.

Ägande och ledning

Landskapens lokalcentral Ab är ett dotterbolag helt och hållet ägt av Senatsfastigheter. Vår styrelse beslutar bland annat bolagets struktur, organisation och kundförhållanden. Styrelsen utses av bolagsstämman.

Medlemmar

  • Koncernchef Jari Sarjo, Senatsfastigheter, ordf.
  • Ekonomidirektör Mikko Ahola, Senatsfastigheter
  • Senior advisor Olavi Hiekka, Karuna Consulting Oy
  • Landskapsdirektör Kari Häkämies, Egentliga Finlands landskap
  • Läkare Raija Malmström
  • Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, Fingrid Oyj
  • Relationschef Aija Tuimala, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Styrelse

Det nya Landskapens lokalcentral Ab består just nu av enheter för lokalinformationstjänsten, ekonomi och förvaltning samt marknadsföring och kommunikation.

Styrelsens medlemmar

Jukka Latvala
verkställande direktören
jukka.latvala(a)maakuntientilakeskus.fi
029 471 2002

Ari Maaninen
chefen för informationstjänster och dataadministration
ari.maaninen(a)maakuntientilakeskus.fi
029 471 2003