Ägande och styrelse

Ägande och styrelse

Landskapens lokalcentral Ab är det kompetenscentrum för fastighets- och lokalförvaltning som föreskrivs i lagen om välfärdsområdet (611/2021, § 21). Det ägs gemensamt av välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och finska staten.

Som bolag hör Landskapens lokalcentral Ab i enlighet med statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003, § 2) till finansministeriets verksamhetsområde.

Bolagets styrelse

Till styrelsen för Landskapens lokalcentral hör

  • teknisk direktör Ollipekka Huotari, Norra Österbottens välfärdsområde
  • välfärdsområdesdirektör Tero Järvinen, Södra Österbottens välfärdsområde
  • konsultativ tjänsteman Pauliina Pekonen, finansministeriet
  • lokalservicedirektör Elina Purmonen, Västra Nylands välfärdsområde
  • ekonomidirektör Ismo Rouvinen, Norra Karelens välfärdsområde
  • koncernchef Jari Sarjo, Senatfastigheter
  • fastighetsdirektör Vesa Vainiotalo, HUS-sammanslutningen
  • direktör för välfärdsområden Kirsi Varhila, Satakunda välfärdsområde

Styrelseordförande är Vesa Vainiotalo och vice ordförande är Jari Sarjo.

Se även