Kundreferenser

Kundreferenser

Välfärdsområdena

Case Satakunta välfärdsområde: Redogörelse för välfärdsområdenas lokaler och kostnader

”Vi var de första som i egenskap av välfärdsområde tog i bruk lokaldatatjänsten Modulo. Då data har samlats på ett och samma ställe kan vi för fösta gången skapa en helhetsbild över de lokaler vi använder och över utgifterna för dessa. Övergången från intuition till kompetensorienterat ledarskap är ett viktigt framsteg på vägen mot lokalförvaltning i välfärdsområdet.”

Miia Hietapakka
Lokalhandläggare i Satakunta välfärdsområde

Sjukvårdsdistrikten

Case Kajanalands sjukvårdsdistrikt: Befolkningen blir äldre, lokalerna förändras

Kajanaland har deltagit i Landskapens lokalcentrals lokalinformationstjänst ända sedan pilotprojektet.

”Ju mer exakta uppgifterna har blivit desto mer nytta har tjänsten gett. I sjukhuset finns många slags utrymmen. Operationssalen är förstås dyrare än lagret och i lokalinformationen kan vi snabbt och enkelt få ett kalkylerat pris för lokalerna. Därifrån kan uppgifterna köras in direkt i våra ekonomiska system.”

Veli-Pekka Mustonen
Sjukhusingenjör vid samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland

Case Vasa sjukvårdsdistrikt: Effektiviserar verksamheten och sparar arbetstid

Vasa sjukvårdsdistrikt är en av lokalinformationens första kunder som sedan hösten 2019 använt lokalinformationstjänsten dagligen.

”Jag är väldigt hoppfull och entusiastisk över tjänsten. Utifrån användarerfarenheterna hittills är det till exempel lätt för oss i fortsättningen att följa upp om alla lokaler används och hur situationen med hyreskontrakten ser ut. Jag har stora förväntningar på tjänstens fördelar.”

Ulf Stenbacka
Teknisk direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Räddningsverken

Case Birkalands räddningsverk: En helhetsbild av lokalerna är ett stöd för beslutsfattande, planering och prognostisering

”Tack vare lokaldatatjänsten förbättras vår kostnadseffektivitet, vår verksamhet effektiveras och vi sparar tid då alla data är samlat i realtid på ett digitalt ställe i ett användarvänligt format. Dessutom gör tjänsten det lättare att motivera och förutse lokal- och investeringsbehov och tjänsten underlättar även budgeteringen.”

Joni Hakala
Tekniska chefen för Birkalands räddningsverk