Digital intelligens för lokalförvaltningen

Vi bygger en enhetlig lägesbild över Finlands offentliga fastigheter och stöder kommunerna i förbättringen av fastighetsinnehavets produktivitet.

Löftet om en bättre lokalledning börjar vara infriat

Året 2020 går till historien som året för fysiskt avståndstagande och digital närhet.

Nästa år kommer att vara ett år för informationsledarskap, ett år för uppfyllande av löften och ett år för förbättring av kunskapsunderlaget. Vi kommer att utveckla kännedomen om den offentliga sektorns lokaler och effektivt understöda planeringen av våra kunders servicenätverk.

Läs mera