Digital intelligens för lokalförvaltningen

Vi bygger en enhetlig lägesbild över Finlands offentliga fastigheter och stöder kommunerna i förbättringen av fastighetsinnehavets produktivitet.

På Landskapens lokalcentral är verksamheten i full gång

Verkställande direktör Jukka Latvala:
"Det är dags att se över det gångna halva året och redan skapa lite förväntningar inför det kommande.

När jag för ett halvt år sedan önskade alla en flitig sommar, hade jag ingen aning om vad hösten skulle föra med sig. Landskapens lokalcentrals kundkrets fördubblades plötsligt då välfärdsområdenas beredningsorgan inledde sitt arbete och vi satte igång sammanställningen av uppgifter om lokaler som från kommunerna och sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten övergår till välfärdsområdena."

Läs mera