Digital intelligens för lokalförvaltningen

Vi bygger en enhetlig lägesbild över Finlands offentliga fastigheter och stöder kommunerna i förbättringen av fastighetsinnehavets produktivitet.

Brådskande sommar!

"Ja, jag tänker hålla semester. I Landskapens lokalcentral löper ärendena ändå även under den mest intensiva semesterperioden."

"När jag skriver denna artikel vet vi inte ännu hur lagarna i anslutning till social- och hälsovårdsreformen framskred i riksdagens behandling. I år har det ändå stått klart att frågan har engagerat alla våra kunder – såväl sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten som räddningsverken och den övriga kommunsidan."

"Vi förstår, att det kan vara tungt att arbeta i ovisshet. Därför är vi redo att stöda våra yrkeskunder inom lokalförvaltningen när hjälp och fler händer behövs."

Läs mera