Digital intelligens för lokalförvaltningen

Vi är kompetenscentret för välfärdsområdenas lokal- och fastighetslokalförvaltning. Vi producerar digitala data, tjänster och lösningar för lokalförvaltning.

Landskapens lokalcentral flyttar

Den officiella adressen för Landskapens lokalcentral ändras 1.9.2023. Den nya adressen är

Firdogatan 2 T 83, 00520 Helsingfors.

Samtidigt flyttar företagets verksamhetsställe i Helsingfors från Fågelviken till Firdogatan i Böle. Adresserna för verksamhetsställena i Tammerfors och Kuopio förblir oförändrade.

Flytten påverkar inte webbplats- och e-postadresserna, telefonnumren och nätfaktureringsuppgifterna.

Läs mer