Digital intelligens för lokalförvaltningen

Vi bygger en enhetlig lägesbild över Finlands offentliga fastigheter och stöder kommunerna i förbättringen av fastighetsinnehavets produktivitet.

Landskapens lokalcentral stöder sina kunder i samband med beredningen av social- och hälsovårdsreformen

Under sensommaren har många medlemmar i beredningsorganden för välfärdsområdena och av dess utnämnda handläggare av lokalitetsfrågor varit i kontakt med Landskapens lokalcentral. Statistikcentralen har lovat stötta ändringen genom de uppgifter de sammanställt och med hjälp av deras kontinuerliga digitala tjänstetutbud och expertishjälp.

”För handläggarna av lokalitetsfrågor och kommunerna kan vi märkbart underlätta och smidiggöra arbetet att samla in nödvändiga uppgifter om lokaler. Välfärdsområdena ska ju före utgången av februari sammanställa uppgifter och kommunerna lämna utredningar om ägandeförhållanden gällande sjukvårds- och specialomsorgsdistriktens och kommunernas lokaler, avtal och skyldigheter samt lokaler som hyrs ut av kommunen.”

Läs mera