Digital intelligens för lokalförvaltningen

Vi bygger en enhetlig lägesbild över Finlands offentliga fastigheter och stöder kommunerna i förbättringen av fastighetsinnehavets produktivitet.

Sammanställningen av kommunernas lokalinformation påskyndas – nya kommuner kan delta i projektet

Projektet Kommunernas lokalinfo inbjuder nya kommuner att delta. Projektet startade för ett år sedan och har välkomnats på kommunfältet. Hittills har redan en fjärdedel av landets kommuner deltagit i utvecklingsarbetet. Det går enkelt och snabbt att gå med i projektet; kommunen skickar sin fastighets- och byggnadsinformation till ett och samma ställe i samma format som kommunen själv använder.

– Jag uppmuntrar alla kommuner att delta i projektet. Det är enkelt och det enda man behöver göra är att skicka den befintliga informationen till Landskapens lokalcentral, berättar chefen för lokalservicecentralen i Rovaniemi Pekka Latvala.

Läs mera