Digital intelligens för lokalförvaltningen

Vi bygger en enhetlig lägesbild över Finlands offentliga fastigheter och stöder kommunerna i förbättringen av fastighetsinnehavets produktivitet.

Vi samlar in respons på en nationell mall för hyresavtal

Vi sammanställer kommentarer om en nationell mall för hyresavtal. Kommentarerna ges av kommunerna på Fastlandet och av fastighets- och lokalhandläggarna i välfärdsområdena. Mallen består av hyresavtal, allmänna villkor för hyresavtal samt tabeller över ansvar enligt typ av byggnad. Mallens syfte är att på nationell nivå förenhetliga en hyrespraxis för kommunerna och välfärdsområdena.

Det finns tid för kommentarer fram till 31 maj 2022.

Läs mera