Landskapens lokalcentral till välfärdsområdenas ägo

tisdag 17.01.2023 | Landskapens lokalcentral

Maakuntien tilakeskuksen kuvituskuva Tampereen Tipotien terveysaseman portaikosta

Vid årsskiftet utvidgades ägarbasen för landskapens lokalcentral till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Finska staten fortsätter som bolagsägare. Till bolaget har också valts en ny styrelse och styrelseordförande.

I årsskiftet 2022–2023 överfördes H-aktierna i Landskapens lokalcentral från finska staten till välfärdsområdena. Staten förblir aktieägare till en aktie av V-typ i bolaget. Aktieägarna har undertecknat ett delägaravtal, där principerna för verksamheten, finansieringen och beslutsfattandet vid Landskapens lokalcentral ingår.

Ägarförändringen baserar sig på att Landskapens lokalcentral år 2021 utsetts till det nationella kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning som nämns i lagen om välfärdsområden. Kompetenscentret producerar experttjänster inom fastighets- och lokalitetsledning samt sammanställer, behandlar, analyserar och publicerar nödvändig information för lokalitetsledningen. Med hjälp av dessa kan man skapa en mer detaljerad lägesbild än tidigare, vilket möjliggör allt bättre beslut på regional och nationell nivå. Som ett resultat av samarbetet kan välfärdsområdena hållbart och kostnadseffektivt betjäna människor i sunda, trygga och ändamålsenliga lokaler.

Ny styrelse till landskapens lokalcentral

I december invaldes åtta medlemmar till styrelsen för Landskapens lokalcentral.

  • teknisk direktör Ollipekka Huotari, Norra Österbottens välfärdsområde
  • välfärdsområdesdirektör Tero Järvinen, Södra Österbottens välfärdsområde
  • konsultativ tjänsteman Pauliina Pekonen, finansministeriet
  • lokalservicedirektör Elina Purmonen, Västra Nylands välfärdsområde
  • ekonomidirektör Ismo Rouvinen, Norra Karelens välfärdsområde
  • koncernchef Jari Sarjo, Senatfastigheter
  • fastighetsdirektör Vesa Vainiotalo, HUS-sammanslutningen
  • direktör för välfärdsområden Kirsi Varhila, Satakunta välfärdsområde

Styrelseordförande är Vesa Vainiotalo och vice ordförande är Jari Sarjo.

Jukka Latvala fortsätter som verkställande direktör för Landskapens lokalcentral.

”Vi arbetar för att öka kostnadseffektiviteten i välfärdsområdena. I vårt riksomfattande samarbete eftersträvar vi årliga kostnadsbesparingar på 300 miljoner euro för lokalkostnader fram till år 2030. I vår verktygslåda har vi informationsledning, vår expert- och Modulo-lokalinformationstjänst samt gemensam och nätverksbaserad verksamhet. Samtidigt hjälper vi välfärdsområdena att nå en koldioxidneutral fastighets- och lokalitetsstock fram till år”, säger Latvala.

Se även

Landskapens lokalcentral är välfärdsområdenas kompetenscentrum för lokal- och fastighetsförvaltning. Vår uppgift är att i samarbete med välfärdsområdena och staten utveckla lösningar för lokalitetsledning som möjliggör sunda, trygga och ändamålsenliga lokaler och servicenätverk för områdena. Tillsammans strävar vi efter att på riksnivå förbättra lokalernas kostnadseffektivitet med sammanlagt 300 miljoner euro per år fram till år 2030 och att i enlighet med Finlands klimatpolitik uppnå koldioxidneutralitet senast år 2035.

 

Dela i sociala medier