Avtalskommuner

Avtalskommuner

Landskapens lokalcentral skapar en nationell lägesbild i samarbete med kommunerna om de byggnader och lokaler som kommunen använder. Alla kommuner i Fastlandet är välkomna.

Med hjälp av den riksomfattande lägesbilden och sammanställda lokaldata får kommunerna till stöd för lokalförvaltning och beslutsfattande användarvänliga och jämförbara digitala uppgifter i realtid.