Tillställningar för sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten

Tillställningar för sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten

För sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten ordnar vi olika tillställningar som tillsvidare ordnas i Teams.

Kallelser till tillställningarna skickas per e-post till utsedda personer i sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten.

En lista på tillställningar och datum finns här. Tillställningarna ordnas på finska.