Omistus ja hallitus

Omistus ja hallitus

Maakuntien tilakeskus Oy on laissa hyvinvointialueesta (611/2021, § 21) säädetty kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskus. Sen omistavat yhteisesti hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja Suomen valtio.

Maakuntien tilakeskus Oy on valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003, § 2) mukainen ministeriön toimialaan kuuluva yhtiö.

Yhtiön hallitus

Maakuntien tilakeskuksen hallitukseen kuuluvat

 • tekninen johtaja Ollipekka Huotari, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö
 • toimitilajohtaja Elina Purmonen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • talousjohtaja Ismo Rouvinen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 • konsernijohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt
 • kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo, HUS-yhtymä
 • hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialue

Hallituksen puheenjohtajana toimii Vesa Vainiotalo ja varapuheenjohtajana Jari Sarjo.

Asiakasneuvottelukunta

Maakuntien tilakeskuksen osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiöllä on sen asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä tukeva hallituksen valitsema asiakasneuvottelukunta.

Asiakasneuvottelukunta käsittelee esimerkiksi:

 • yhtiön toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja
 • yhtiön palvelujen kehittämissuunnitelmia, palvelujen priorisointia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita
 • yhtiön palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita
 • yhtiön palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita
 • yhtiön palveluista perittävien hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä
 • muita vastaavia yhtiön toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä yhtiön palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.

Hallitus nimeää asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi.

Katso myös