Fördelar

Fördelar

Jämförbar och enhetlig information om kommunernas fastighets- och byggnadsbestånd hjälper till med att prognostisera och styra ekonomin både i kommunerna och på nationell nivå. Med den moderna informationsledningens verktyg kan kommunerna effektivare förvalta sina lokaler och även i fortsättningen trygga tjänster som ordnas i ändamålsenliga, hälsosamma och trygga lokaler.

Transparent information och lokalförvaltning utifrån informationen erbjuder kommunerna även bättre möjligheter att förvalta sin lokalegendom. En enkel och modern digital miljö möjliggör i framtiden även enhetliga rapporter, smidigare planering av servicenätet och utarbetandet av lokalstrategier på basis av en gemensam modell och jämförelseuppgifter.

Enhetligheten och aktualiteten ger kommunerna i framtiden möjligheter att bättre samarbeta sinsemellan och lära sig bästa praxis av varandra.