För kommunerna

För kommunerna

Landskapens lokalcentral stödde 2020-2022 kommunernas lokalförvaltning och hjälpte kommunerna att fungera kostnadseffektivt i lokaler som motsvarar kommunernas behov. Det gemensamma målet för kommunerna och lokalcentralen vat att trygga välbefinnandet i framtiden med hjälp av hälsosamma, trygga och ändamålsenliga lokaler.

Samtidigt skapade Landskapens lokalcentral en helhetsbild av kommunernas och kommunkoncernernas lokaler som var i aktiv användning. Med hjälp av en tillförlitlig lägesbild var det för första gången möjligt att få nationellt jämförbara data om offentliga lokaler gällande antal, area, användningssyfte, skick, kostnader, investeringar och miljöpåverkan.

Tjänster för kommunerna

Betydelsen av lättillgängliga digitala lokaldata som sammanställts på ett och samma ställe ökar hela tiden. Förutom för daglig lokalförvaltning och till stöd för strategiskt beslutsfattande behövs uppgifterna även då kommunerna är hyresvärdar för tusentals lokaler i välfärdsområdena.

Kommunerna kunde i samarbete med Landskapens lokalcentral sammanställa, förvalta och uppdatera sina lokaldata i Skenarios-tjänsten. Tjänsten sammanställer kommunens lokaldata på byggnadsnivå och uppgifter om kostnader och investeringar gällande lokalerna samt eventuella hyresavtal. Tjänsten var avsedd för daglig lokalförvaltning, men den stödde även beslutsfattande exempelvis i fråga om investeringar, beräkningar av hyror och i samband med uppgörande av planer på långsikt.

Förutom Skenarios-tjänsten sammanställde Landskapens lokalcentral rapporter där kommunerna kunde jämföra egna och nationella uppgifter.

Se även