Kunnille

Kunnille

1.10.2022 Maakuntien tilakeskuksen tuottamat kuntien tilatietopalvelut ovat siirtyneet Senaatti-kiinteistöihin.

***

Maakuntien tilakeskus tuki vuodesta 2020 kuntien tilajohtamista ja auttoi kuntia toimimaan kustannustehokkaasti niiden tarpeita vastaavissa tiloissa. Kuntien ja tilakeskuksen yhteisenä tavoitteena oli turvata tulevaisuuden hyvinvointia terveiden, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen avulla.

Samalla Maakuntien tilakeskus rakensi kokonaiskuvaa kuntien ja kuntakonsernien käytössä olevista tiloista. Luotettavan tilannekuvan avulla saatiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa tilojen lukumääristä, pinta-aloista, käyttötarkoituksista, kunnosta, kustannuksista, investoinneista sekä ympäristövaikutuksista.

Palvelut kunnille

Yhteen paikkaan koottujen ja helposti hyödynnettävien digitaalisten tilatietojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Tietoja tarvitaan paitsi arjen tilahallintaan ja strategisen päätöksenteon tueksi myös kuntien toimiessa vuokranantajina tuhansille hyvinvointialueiden tiloille.

Yhteistyössä Maakuntien tilakeskuksen kanssa kunnat kokosivat, ylläpitivät ja päivittivät tilatietojaan Skenarios-palveluun. Palvelu kokosi yhteen kunnan tilatiedot rakennustasolla ja tilojen kustannus- ja investointitiedot sekä mahdolliset vuokrasopimukset. Palvelu oli tarkoitettu arjen tilahallintaan, mutta tuki myös päätöksentekoa esimerkiksi investoinneissa, vuokran laskennassa ja PTS-suunnitelmia tehtäessä.

Skenarios-palvelun lisäksi Maakuntien tilakeskus tarjosi kunnille johtamisen koontiraportteja, joilta kunnat pystyivät tarkastelemaan omia ja valtakunnallisia vertailutietoja.

Lue lisää