Kunnille

Kunnille

Maakuntien tilakeskus tukee kuntien tilajohtamista ja auttaa kuntia toimimaan kustannustehokkaasti niiden tarpeita vastaavissa tiloissa. Kuntien ja tilakeskuksen yhteisenä tavoitteena on turvata tulevaisuuden hyvinvointia terveiden, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen avulla.

Samalla Maakuntien tilakeskus rakentaa kokonaiskuvaa kuntien ja kuntakonsernien käytössä olevista tiloista. Luotettavan tilannekuvan avulla saadaan ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa tilojen lukumääristä, pinta-aloista, käyttötarkoituksista, kunnosta, kustannuksista, investoinneista sekä ympäristövaikutuksista.

Palvelut kunnille

Yhteen paikkaan koottujen ja helposti hyödynnettävien digitaalisten tilatietojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Tietoja tarvitaan paitsi arjen tilahallintaan ja strategisen päätöksenteon tueksi myös kuntien toimiessa vuokranantajina tuhansille hyvinvointialueiden tiloille.

Kunnat voivat yhteistyössä Maakuntien tilakeskuksen kanssa koota, ylläpitää ja päivittää tilatietojaan Skenarios-palveluun. Palvelu kokoaa yhteen kunnan tilatiedot rakennustasolla ja tilojen kustannus- ja investointitiedot sekä mahdolliset vuokrasopimukset. Palvelu on tarkoitettu arjen tilahallintaan, mutta tukee myös päätöksentekoa esimerkiksi investoinneissa, vuokran laskennassa ja PTS-suunnitelmia tehtäessä.

Skenarios-palvelun lisäksi Maakuntien tilakeskus tarjoaa kunnille johtamisen koontiraportteja, joilta kunnat voivat tarkastella omia ja valtakunnallisia vertailutietoja.

Lue lisää