Enkät: Kommunerna deltar entusiastiskt i utvecklingsprojektet för lokalförvaltning

torsdag 11.06.2020

Enligt en enkät som Landskapens lokalcentral låtit utföra är lokalförvaltningens grundfrågor i skick i största delen av de finländska kommunerna, men det ekonomiska läget utmanar många. Svarandena identifierade även många utvecklingsobjekt, särskilt gällande digitalisering och bättre jämförelsedata. Så många som cirka fyra av tio svarande, 85 olika kommuner, var intresserade av att delta i det projekt som leds av Landskapens lokalcentral för att utveckla en datamodell som stöder kommunernas anläggningsförvaltning och rapportering samt vidarebearbeta lokalitetsinformation för att svara mot kommunernas behov.

”Att kommunerna är så ivriga i att delta i utvecklingsarbetet är ett glädjande och viktigt besked till oss. Enhetliga och moderna verktyg är en förutsättning för bättre informationshantering och samarbete mellan kommuner i lokalfrågor. Nu inleder vi det här arbetet tillsammans”, säger Jukka Latvala, verkställande direktör vid Landskapens lokalcentral.

Informationen är baserad på en undersökning som genomförts av TNS Kantar, med hjälp av vilken Landskapens lokalcentral samlat tankar från de ledande kommunala myndigheterna om den nuvarande situationen för lokalförvaltningen i finska kommuner och lyssnat till önskemål och behov i samband med dess utveckling. Enkäten besvarades av sammanlagt 254 personer i 181 olika kommuner.

Även om grunderna inom lokalförvaltningen enligt de svarande är i gott skick upplevs särskilt den ekonomiska situationen som utmanande. Mest hjälp behöver kommunerna med att modernisera informationshanteringsverktygen för ledningen samt med tillgången till bättre och mer lättanvändbara jämförelseuppgifter. Behovet är störst särskilt i mindre kommuner.

”Kommunernas svar är till stor hjälp för vårt arbete. Med hjälp av dem får vi en bättre uppfattning om hur svarandena upplever nuläget i sina kommuner och vilka konkreta behov de har. Detta i sin tur hjälper oss att i fortsättningen bygga upp bästa möjliga tjänster”, konstaterar Latvala.

En av de centrala uppgifterna för Landskapens lokalcentral är att stödja kommunerna genom att erbjuda bättre verktyg som stöd för lokalförvaltningen. Detta gör att kommunerna kan leda sina fastighetsbestånd bättre och mer effektivt. På så vis kan kommuninvånarna även i fortsättningen kunna erbjudas tjänster som ordnas i ändamålsenliga, hälsosamma och trygga lokaler.

Mer information:

Jukka Latvala
verkställande direktör
jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
029 471 2002

Esko Korhonen
specialsakkunnig

esko.korhonen@maakuntientilakeskus.fi
029 471 2036

 

 

Dela i sociala medier