Landskapens lokalcentral med i statsrådets förordning om finansministeriet

torsdag 29.12.2022 | Landskapens lokalcentral, Maakuntien tilakeskus

I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 2 § 26 punkten, sådan den lyder i förordning 1337/2019, som följer:

2 § Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


26) Maakuntien tilakeskus Oy.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information

 

Dela i sociala medier