Landskapens lokalcentral Ab överförs till välfärdsområdena

tisdag 20.12.2022 | Landskapens lokalcentral

Kuva siirpellon päiväkodista

Finansministeriet 20.12.2022 15:18: Landskapens lokalcentral Ab:s aktier överförs den 1 januari till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Statsrådet fattade beslut om överföringen den 20 december.

Landskapens lokalcentral Ab är välfärdsområdenas kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning. Kompetenscentrets uppgift är att förvalta välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tillhörande tjänster.

Nu ägs Landskapens lokalcentral Ab av Senatfastigheter som hör till statens affärsverkskoncern.  Också efter överföringen kommer staten att äga en aktie i bolaget.

 

Dela i sociala medier