Tietosuojaseloste

MAAKUNTIEN TILAKESKUS OY:N MARKKINOINTI- JA UUTISKIRJEREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maakuntien tilakeskus Oy
Y-tunnus: 2809806-2
Osoite: Lintulahdenkatu 5 A, 00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: markkinointi- ja viestintäpäällikkö Katri Parikka
Osoite: Lintulahdenkatu 5 A, 00530 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Maakuntien tilakeskuksen markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi ja viestintä,
 • uutiskirjeiden ja muiden viestien lähettäminen,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri on Maakuntien tilakeskuksen markkinointi- ja uutiskirjerekisteri, jonne kerätään asiakkaiden henkilötietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevia tietoja kerätään:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • asiakastietopalveluista ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Maakuntien tilakeskus voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Maakuntien tilakeskuksen kanssa.

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee tietojansa käsitellyn lainvastaisesti tai ettei meillä ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Poisto-oikeus

Jos rekisteröity katsoo, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, hänellä on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisustamme, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo meidän rikkoneen henkilötietojansa käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteriin tallennetut henkilötietonsa yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä̈ tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä̈ on aineiston käyttöoikeus.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisterin tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteritietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Evästeet

Maakuntien tilakeskus kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa ja uutiskirjeidensä käyttöön liittyviä tietoja. Käytämme evästeitä, jotta voimme seurata verkkosivustomme ja uutiskirjeiden analytiikkaa.

Käyttäjä voi valita selaimen asetuksista, hyväksyykö hän evästeiden käytön.