VERKOSTO: Kestävä kehitys

VERKOSTO: Kestävä kehitys

Hyvinvointialueiden kestävän kehityksen verkostossa jaetaan ajatuksia, osaamista ja kokemuksia hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilojen vastuullisesta päätöksenteosta ja toiminnasta. Verkoston tarkoituksena on mahdollistaa hyvinvointialueiden yhteinen keskustelu, kehittäminen ja pohdinta sekä tunnistaa ja ratkoa kestävään kehitykseen liittyviä yhteisiä tarpeita ja toteuttaa malleja yhtenäisille toimintatavoille. 

Verkoston toimintaan voivat osallistua hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden vastuuhenkilöt. 

Maakuntien tilakeskuksen ja hyvinvointialueiden yhteistyön tuloksena hyvinvointialueet voivat palvella ihmisiä kestävästi ja kustannustehokkaasti terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. 

Maakuntien tilakeskuksen roolina kestävän kehityksen verkostossa on 

  • tarjota osallistujille tietoja, työkaluja ja vertaistukea oman vastuullisuustyönsä toteuttamiseen 
  • jakamalla hyvinvointialueiden kesken parhaita käytäntöjä ja oppeja 
  • muodostamalla hyvinvointialueiden kanssa yhteisiä periaatteita, ohjeistuksia ja toimintamalleja 
  • toimimalla verkoston koollekutsujana 

Verkosto aloittaa toimintansa vuonna 2024 ja kokoontuu 2–3 kuukauden välein pääasiassa Teams-alustalla 

Lisätietoja

Katso myös