VERKOSTO: Toimitilavuokraus

VERKOSTO: Toimitilavuokraus

Hyvinvointialueiden toimitilavuokrauksen verkostossa jaetaan ajatuksia, osaamista ja kokemuksia hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilojen vuokraamisesta ja vuokrasopimuksista. Verkoston tarkoituksena on tunnistaa ja ratkoa vuokraamiseen liittyviä yhteisiä tarpeita ja toteuttaa malleja yhtenäisille toimintatavoille.

Verkoston toimintaan voivat osallistua hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraamisen asiantuntijat sekä toimitilajohtajat.

Maakuntien tilakeskuksen ja hyvinvointialueiden yhteistyön tuloksena hyvinvointialueet voivat palvella ihmisiä kestävästi ja kustannustehokkaasti terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Maakuntien tilakeskuksen roolina toimitilavuokrauksen verkostossa on

  • muodostaa hyvinvointialueiden kanssa yhteisiä vuokraamisen periaatteita ja ohjeistuksia, ja näin yhtenäistää valtakunnallisia toimintamalleja.
  • laatia hyvinvointialueiden käyttöön toimintaohjeita ja asiakaskirjamalleja.
  • tarjota osallistujille työkaluja ja vertaistukea vuokrasopimusneuvotteluihin.
  • toimia verkoston koollekutsujana.

Verkosto kokoontuu pääasiassa Teams-alustalla.

Lisätietoja

Katso myös