VERKOSTO: Modulon pää- ja talouskäyttäjät

VERKOSTO: Modulon pää- ja talouskäyttäjät

Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueiden Modulo-tilatietopalvelun pää- ja talouskäyttäjien verkoston tarkoituksena on nimensä mukaisesti saattaa yhteen tilatietopalvelun pää- ja talouskäyttäjät, kouluttaa ja perehdyttää osallistujia palvelun ominaisuuksiin sekä yleensä tiedottaa ja keskustella palvelun käytöstä ja kehityskohteista.

Verkostoon osallistuvat kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän nimeämät Modulon pää- ja talouskäyttäjät. Maakuntien tilakeskuksen roolina verkostossa on toimia verkoston koollekutsujana.

Vuonna 2024 Modulon pää- ja talouskäyttäjien verkosto tapaa neljä kertaa, joista kaksi tapaamista on suunniteltu pidettäviksi läsnätilaisuuksina ja kaksi Teams-alustalla.

Lisätietoja

Katso myös