Visio ja missio

Visio ja missio

Maakuntien tilakeskus laati vuonna 2023 yhtiölle uuden vision, mission ja strategian vuosille 2024–2028.

Visio

Visiomme on olla asiakkaiden luottama asiantuntija, joka yhdistää älykkäästi talouden, vastuullisuuden ja hyvinvoinnin.

Missio

Olemme valtakunnallinen hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskus, jonka tehtävänä on tukea asiakkaita talouden tasapainottamisessa sekä tehokkaan ja kestävän kiinteistöhallinnan saavuttamisessa tuottamalla tietoa, luomalla innovatiivisia ratkaisuja
sekä jakamalla asiantuntijuutta ja parhaita käytäntöjä.