VERKOSTO: Kiinteistö- ja toimitilajohto

VERKOSTO: Kiinteistö- ja toimitilajohto

Hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilajohdon verkostossa jaetaan ajatuksia, osaamista ja kokemuksia hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloista ja niiden johtamisesta. Verkoston tarkoituksena on mahdollistaa ajankohtaisten kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen liittyvien asioiden esittely, keskustelu, kehittäminen ja pohdinta yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueiden kesken.

Verkosto on kohdistettu erityisesti hyvinvointialueiden toimitiloista ja kiinteistöistä vastaaville johtajille.

Maakuntien tilakeskuksen ja hyvinvointialueiden yhteistyön tuloksena hyvinvointialueet voivat palvella ihmisiä kestävästi ja kustannustehokkaasti terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Maakuntien tilakeskuksen roolina kiinteistö- ja toimitilajohdon verkostossa on

  • tarjota osallistujille työkaluja ja vertaistukea oman työnsä toteuttamiseen
  • laatia hyvinvointialueille valtakunnallisia tilannekatsauksia
  • antaa hyvinvointialueille tietoja päätöksenteon tueksi
  • toimia verkoston koollekutsujana

Verkosto kokoontuu 1-2 kuukauden välein pääasiassa Teams-alustalla, mutta tarkoituksena on myös järjestää yhteisiä kokoontumisia.

Lisätietoja

Katso myös