Asiantuntijat esittelyssä

Asiantuntijat esittelyssä

Maakuntien tilakeskuksessa työskentelee laaja kirjo asiantuntijoita erilaisten tehtävien parissa. Asiantuntijamme valottavat esittelyissään tyypillisiä työtehtäviään, asiantuntijatyön haasteita ja huippuhetkiä sekä sitä, millainen työpaikka Maakuntien tilakeskus on.

”Kehitämme paljon aivan uutta. Koen, että muutoksissa on erittäin tärkeää huomioida erilaiset näkökulmat ja mielipiteet. Niitä yhdistelemällä syntyvät usein parhaat ratkaisut.”
Marko Timonen
järjestelmäasiantuntija

 

”Maakuntien tilakeskuksen ja hyvinvointialueiden yhteistyötä havainnollistaa hyvin mielikuva siitä, ettemme istu pöydän eri puolilla vaan luomme yhdessä tulevaisuutta – rakennamme siltaa samalla kun ylitämme jokea.”
Susanna Halla
projektipäällikkö

 

”Teemme mielestäni tärkeää työtä, josta on paljon hyötyä kaikenkokoisille kunnille. Työllämme on myös yhteiskunnallista merkitystä: täsmällinen, ajantasainen ja helppokäyttöinen tilatieto tukee kuntien tilajohtamista nyt ja tulevaisuudessa.”
Juho Keskiväli
tilatietokäsittelijä

 

”Tärkeimmät työtehtäväni liittyvät kunnille suunnattuihin palveluihimme. Toimin muun muassa Skenarios-palvelun pääkäyttäjänä, ja vastuullani ovat palvelun kehitys ja käyttäjäkoulutukset.”
Jarno Kajanne
data-analyytikko

 

”Asiakkaidemme tämänhetkisten tarpeiden tunnistaminen ja tulevien tarpeiden ennakointi edellyttävät koko ajan valppaana olemista ja asiakkaidemme kuuntelemista.”
Mika Tammisto
asiakasvastaava

 

”Olen aina pitänyt asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kohtaan pelastuslaitosten, sairaanhoitopiirien ja hyvinvointialueiden käyttöönottoprojekteissa paljon sekä uusia että jo entuudestaan tuttuja kasvoja. Yhteistyö heidän kanssaan on palkitsevaa.”
Osmo Knaappila
kehityspäällikkö

 

”Erityisen motivoivaa työssäni on uudenlaisten toimintamallien ja tietojärjestelmien toiminnallisuuksien kehittäminen uusinta digiteknologiaa hyödyntäen. Myös oppiminen ja uusiin asiakkaisiin tutustuminen innostavat työssä eteenpäin.”
Marko Suomela
projektipäällikkö

 

”Koska tilakeskuksen toimintaa ja sen palveluita viedään määrätietoisesti ja rivakasti eteenpäin, on tärkeää, että talouden seuranta ja raportointi muuttuvat toiminnan mukana ja vastaavat tarpeitamme parhaalla mahdollisella tavalla.”
Kirsi Vesaikko
Controller

 

”Tärkein tehtäväni on tilakeskuksen asiakaspalvelun ja asiakkaiden tukiprosessien sekä asiakaspalvelujärjestelmien kehittäminen. Lisäksi kehitän asiantuntijoidemme kanssa sisäisiä palveluprosessejamme ja toimintamallejamme.”
Irma Tanhola
asiakaspalvelun kehityspäällikkö

 

”On hyvä osata ymmärtää kokonaisuuksia ja eri asioiden riippuvuuksia. Monet simppelitkin asiat vaikuttavat yhteen jos toiseenkin paikkaan. Koska asiat eivät aina mene suunnitellusti, on tärkeää osata asettua asiakkaan asemaan ja mukautua tilanteisiin.”
Roope Lappalainen
tilatietokäsittelijä

 

”Pidän asiakkaiden kanssa työskentelemisestä, ja on palkitsevaa nähdä, miten asiat edistyvät. Työskenteleminen Maakuntien tilakeskuksessa on opettavaista, vaihtelevaa ja toimialan kehitys hyvin kiinnostavaa.”
Valtteri Väisänen
tilatietokäsittelijä

 

”Mielenkiintoisinta työssäni on ongelmanratkaisu, uusien asioiden jatkuva oppiminen ja konkreettinen asioiden tekeminen. Mukavaa on myös nähdä saavutettuja tuloksia.”
Aino Pensala
data-analyytikko

 

”Työssäni tarvitaan oma-aloitteisuutta ja halua tarttua tuumasta rohkeasti toimeen. Samalla pitää kehittää myös omaa osaamistaan. Tärkeää on myös kommunikointi. Rento ilmapiiri vaatii avoimuutta ja reipasta asennetta. Työtä tehdään yhdessä.”
Mirko Ahonen
tilatietoasiantuntija

 

”Helppokäyttöisellä tilahallinnan palvelulla ja siitä saatavalla digitaalisella, ajantasaisella ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella tiedolla on kova kysyntä. Palvelumme avulla asiakkaamme saavat relevanttia tietoa päätöksentekonsa tueksi.”
Jouni Pääkkönen
projektipäällikkö

 

”Työni tekee mielenkiintoiseksi vaativa asiantuntijatyö tiimeissä fokuksen ollessa jatkuvassa kehittämisessä. Se pitää mielen virkeänä. Työyhteisöni koostuu asiantuntijoista, joiden kanssa on erinomaisen mukava työskennellä ja joilta saa tukea aina tarvittaessa.”
Esko Korhonen
erityisasiantuntija