Asiantuntijat esittelyssä

Asiantuntijat esittelyssä

Maakuntien tilakeskuksessa työskentelee laaja kirjo asiantuntijoita erilaisten tehtävien parissa. Asiantuntijamme valottavat esittelyissään tyypillisiä työtehtäviään, asiantuntijatyön haasteita ja huippuhetkiä sekä sitä, millainen työpaikka Maakuntien tilakeskus on.

Koen tekeväni hyödyllistä työtä. Tuntuu hienolta saada hyvinvointialueiden tila- ja sopimustiedot ajan tasalle, jotta hyvinvointialueet saavat niistä mahdollisimman paljon hyötyä irti. Yhteisenä tavoitteenamme alueiden kanssa on, että ne voisivat tarjota palveluitaan kestävästi ja kustannustehokkaasti terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.”
Pia Riikola >
tilatietokäsittelijä

”Jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä organisaatiossamme tarvitaan ennen kaikkea avointa mieltä, kykyä soveltaa aiemmin opittua uudessa ympäristössä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikilta meiltä oman panoksensa. Onkin hienoa huomata, kuinka sitoutunutta Maakuntien tilakeskuksen henkilöstö on edistämään yhteisiä asioitamme.”
Nestori Reunanen >
tilatietokäsittelijä

”Olen aina pitänyt asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kohtaan pelastuslaitosten, sairaanhoitopiirien ja hyvinvointialueiden käyttöönottoprojekteissa paljon sekä uusia että jo entuudestaan tuttuja kasvoja. Yhteistyö heidän kanssaan on palkitsevaa.”
Osmo Knaappila >
kehityspäällikkö

”Into ja rohkeus kehittää aivan uutta sekä taito mukautua erilaisiin tilanteisiin ovat maakuntientilakeskuslaisille tärkeitä ominaisuuksia. Luovuudestakaan ei ole haittaa, sillä kehitystyössä tuoreet ja kekseliäät ideat ovat aina tervetulleita.”
Sami Kauppinen >
järjestelmäarkkitehti

 

”Asiakasrajapinnassa työskentely on erityisen palkitsevaa, sillä viemme asiakkaan kanssa yhdessä asioita eteenpäin ja ratkomme mahdollisia tielle tulleita haasteita.”
Emma Uitto >
sopimuskäsittelijä

”Kehitämme paljon aivan uutta. Koen, että muutoksissa on erittäin tärkeää huomioida erilaiset näkökulmat ja mielipiteet. Niitä yhdistelemällä syntyvät usein parhaat ratkaisut.”
Marko Timonen >
järjestelmäasiantuntija

 

”Työllämme on yhteiskunnallista merkitystä: täsmälliset, ajantasaiset ja helppokäyttöiset tila- ja niiden taloustiedot tukevat hyvinvointialueiden tilajohtamista.”
Juho Keskiväli >
taloushallinnon asiantuntija

”Koska tilakeskuksen toimintaa ja sen palveluita viedään määrätietoisesti ja rivakasti eteenpäin, on tärkeää, että talouden seuranta ja raportointi muuttuvat toiminnan mukana ja vastaavat tarpeitamme parhaalla mahdollisella tavalla.”
Kirsi Vesaikko >
Controller

 

”Tärkein tehtäväni on tilakeskuksen asiakaspalvelun ja asiakkaiden tukiprosessien sekä asiakaspalvelujärjestelmien kehittäminen. Lisäksi kehitän asiantuntijoidemme kanssa sisäisiä palveluprosessejamme ja toimintamallejamme.”
Irma Tanhola >
asiakaspalvelun kehityspäällikkö

 

”On hyvä osata ymmärtää kokonaisuuksia ja eri asioiden riippuvuuksia. Monet simppelitkin asiat vaikuttavat yhteen jos toiseenkin paikkaan. Koska asiat eivät aina mene suunnitellusti, on tärkeää osata asettua asiakkaan asemaan ja mukautua tilanteisiin.”
Roope Lappalainen >
tilatietokäsittelijä

 

”Pidän asiakkaiden kanssa työskentelemisestä, ja on palkitsevaa nähdä, miten asiat edistyvät. Työskenteleminen Maakuntien tilakeskuksessa on opettavaista, vaihtelevaa ja toimialan kehitys hyvin kiinnostavaa.”
Valtteri Väisänen >
tilatietokäsittelijä

”Mielenkiintoisinta työssäni on ongelmanratkaisu, uusien asioiden jatkuva oppiminen ja konkreettinen asioiden tekeminen. Mukavaa on myös nähdä saavutettuja tuloksia.”

Aino Pensala >
data-analyytikko

 

”Työssäni tarvitaan oma-aloitteisuutta ja halua tarttua tuumasta rohkeasti toimeen. Samalla pitää kehittää myös omaa osaamistaan. Tärkeää on myös kommunikointi. Rento ilmapiiri vaatii avoimuutta ja reipasta asennetta. Työtä tehdään yhdessä.”
Mirko Ahonen >
tilatietoasiantuntija

”Helppokäyttöisellä tilahallinnan palvelulla ja siitä saatavalla digitaalisella, ajantasaisella ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella tiedolla on kova kysyntä. Palvelumme avulla asiakkaamme saavat relevanttia tietoa päätöksentekonsa tueksi.”
Jouni Pääkkönen >
projektipäällikkö