År 2022 fokuserar Landskapens lokalcentral på tre uppgifter

måndag 28.03.2022 | Nyhetsbrev, Landskapens lokalcentral, Lokalitetstjänsten

I slutet av år 2021 utsågs Landskapens lokalcentral till välfärdsområdenas lagstadgade kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning. Vi frågade Jukka Latvala, verkställande direktör för Landskapens lokalcentral, vad det här innebär i praktiken år 2022.

Vad gör kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning?

”Grovt uppdelat tillhandahåller Landskapens lokalcentral tjänster för att verkställa a) kompetenscentrets lagstadgade uppgifter, b) uppgifter som föreskrivs i statsrådets förordning och c) andra uppgifter inom fastighets- och lokalförvaltning.”

”Vissa uppgifter nämns i lagen. För det första förvaltar vi välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tillhörande tjänster, i praktiken vår lokaldatatjänst Modulo. För det andra ger vi årligen statsrådet en redogörelse för de investeringsbeslut som välfärdsområdena fattat om lokalerna och deras konsekvenser för välfärdsområdenas ekonomi. För det tredje sköter vi andra lokal- och fastighetsförvaltningsuppgifter som våra ägare, välfärdsområdena, har gett oss.”

Hur syns det här i verksamheten vid Landskapens lokalcentral år 2022?

”I år fokuserar vi på tre saker:

  • att driftsätta lokaldatatjänsten Modulo på välfärdsområdena
  • att stöda förberedelserna inför reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet
  • att organisera verksamheten vid kompetenscentret.”

”I praktiken har vi sedan början av året fortsatt att utveckla informationstjänsten Modulo för välfärdsområdenas behov. Arbetet fortsätter naturligtvis och Modulo finns redan tillgänglig för alla välfärdsområden.”

”Snart inleder vi en lagstadgad investeringsutredning. När välfärdsområdena under våren kan organisera sig involverar vi dem i utvecklingen av våra tjänster. Det här arbetet är redan bekant via sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten samt räddningsverken, vars tjänsteleverantör vi kommer att vara genom hela reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.”

”Efter sommarloven är det igen dags att diskutera vårt bolags framtida roll med våra ägare, det vill säga välfärdsområdena och staten. Bakom det som kunden ser arbetar vi därför hårt för att främja en möjligast smidig överföring av ägandet i vårt bolag från staten till välfärdsområdena.”

”Slutligen är det viktigt att notera att vårt bolag under år 2022 också kommer att spela en viktig roll i den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen och användningen av kommunernas lokaldata. I början av året övergick vi från projektvärlden till att kontinuerligt tillhandahålla tjänster till kommunerna. Utöver välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-koncernen samt de nuvarande sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten samt räddningsverken producerar vi redan lokaldatatjänster åt över 150 avtalskommuner. Vi har alltså mycket att göra i år.”

 

Dela i sociala medier