Arbetet med den nationella databasen över offentliga fastigheter framskrider

fredag 24.01.2020

Landskapens lokalcentral har fått fortsatt finansiering för att skapa en nationell databas över offentliga fastigheter. Statsrådets finansutskott har idag beviljat 14,4 miljoner euro i finansiering för fortsatt verksamhet åren 2020-21.

Syftet med finansieringen av Landskapens lokalcentral är att främja förverkligandet av de målsättningar om förbättrad produktivitet för kommunerna som skrivits in i Finlands regeringsprogram. Lokalcentralens uppgift är att skapa en lägesbild över kommunernas fastigheter, producera information som behövs för styrning av social- och hälsovård samt räddningsväsendet, och även att hjälpa kommunerna att förbättra produktiviteten inom fastighetsförvaltning.

I skapandet av den nationella databasen utnyttjas lokalinformation och informationssystem från lokalcentralens tidigare arbete inför landskaps- och vårdreformen. I nuläget har man samlat preliminär information om mer än 400 organisationers lokaler för social- och hälsovård samt räddningsväsenden. För första gången har dessutom lokalkostnaderna beräknats med enhetliga modeller, varigenom kostnader i fortsättningen kan jämföras i hela landet.

– Det finns redan omfattande fastighetsinformation om statens lokaler. Nu samlar vi information från kommunerna och hjälper kommunerna att organisera lokalerna och tjänsterna förnuftigt och informationsbaserat under föränderliga förhållanden. Med hjälp av centraliserad information skapar vi en grund för systematisk lokalledning, säger verkställande direktören för Landskapens lokalcentral Jukka Latvala.

I fortsättningen fokuserar bolaget sin verksamhet ännu mer på just digitaliserad lokalinformation, att stötta lokalförvaltning och att skapa riksomfattande verksamhetsmodeller. Tillsammans med finansministeriet håller lokalcentralen på att upprätta ett serviceavtal i anslutning till finansieringen. Meningen är att avtalet ska vara klart innan januari är över.

Lokalinformationstjänsten startar med åtta sjukvårds- och specialomsorgsdistrikt

Sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten samt kommunerna har redan under ett par år deltagit intensivt i skapandet av den nationella lokaldatabasen. Nu fortsätter arbetet med komplettering av sjukvårds- och specialomsorgsdistriktens lokalinformation. Under våren utökas den information som redan samlats om lokalerna för kommunernas social-, hälsovårds- och räddningsverksamhet, och därefter har man som mål att komplettera grundläggande uppgifter om kommunernas övriga lokaler.

I januari 2020 startas lokalinformationstjänstens första skede med åtta sjukvårds- och specialomsorgsdistrikt. De som valts ut är sjukvårdsdistrikten Birkaland, Vasa, Kajanaland, Mellersta Finland och Lappland, samt Siun sote och Eteva. De övriga sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten kommer stegvis in i lokalinformationstjänsten.

– I distrikten har det funnits ett stort intresse för lokalinformationstjänsten, då den frigör deras egna resurser så att de kan användas till annat och möjliggör en enhetligare utveckling av fastigheterna inom hela den offentliga sektorn. Nu i pilotskedet förstärker vi vår kundinsikt och utvecklar lösningar i enlighet med kundernas behov, konstaterar Jukka Latvala.

Projektplanen för informationsinsamling från kommunerna håller på att kompletteras och vi informerar om den så fort planen är klar.

 

Dela i sociala medier