Brådskande sommar!

onsdag 23.06.2021 | Utveckling, Landskapens lokalcentral, Personal och organisation

Ja, jag tänker hålla semester. I Landskapens lokalcentral löper ärendena ändå även under den mest intensiva semesterperioden.

När jag skriver denna artikel vet vi inte ännu hur lagarna i anslutning till social- och hälsovårdsreformen framskred i riksdagens behandling. I år har det ändå stått klart att frågan har engagerat alla våra kunder – såväl sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten som räddningsverken och den övriga kommunsidan.

Vi förstår, att det kan vara tungt att arbeta i ovisshet. Därför är vi redo att stöda våra yrkeskunder inom lokalförvaltningen när hjälp och fler händer behövs.

Hos oss i Landskapens lokalcentral är förändring – och färden mot förändring – välbekant. I vardagen åstadkommer vi förändring i det nära samarbetet tillsammans med våra kunder. Ett stabilt stöd för vår verksamhet har även erbjudits av vårt moderbolag Senatfastigheter, styrelsen i vårt företag samt vår övergripande styrgrupp under ledning av finansministeriet. Ett särskilt tack förtjänar vår engagerade personal, som förhåller sig till det kommande med iver och utvecklar nytt.

Verksamheten i Landskapens lokalcentral ser bara ut att accelerera. Som de vidstående kartbilderna visar har vår kundkrets utökats betydligt på ett par år.

Vi utvecklar lokalinformationstjänsten och fastighets- och lokalförvaltningen tillsammans med 14 sjukvårds- och två specialomsorgsdistrikt. Med på färden är redan nio räddningsverk – förhoppningsvis tio inom kort. I projektet Kommunernas lokalinfo har över 70 kommuner undertecknat avtalet om överföring av byggnadsdata samt deras kostnads- och investeringsdata till Landskapens lokalcentrals system. Nya intresserade kunder tar kontinuerligt kontakt.

Landskapens lokalcentrals vd Jukka Latvala önskar trevlig sommar.
Landskapens lokalcentrals vd Jukka Latvala önskar trevlig sommar.

Utöver kundarbetet är vi flitiga på nätverkande tillsammans med branschaktörer. Olika ministeriers och statsförvaltningens utvecklingsprojekt och forum från AURA till RYHTI och från RYTJ till PAKU har blivit välbekanta. Gemensamt utnyttjande av data och integration dryftas i olika sammansättningar varje dag. Vi tror att vi genom att göra tillsammans får till stånd något nytt och unikt.

Vi har alltid upplevt det som viktigt att vi kan fungera som tolkar mellan olika parter; vi förstår våra kunders vardag och å andra sidan stats- och den övriga offentliga förvaltningens vision. Så skapar vi kompetens och mervärde i lokalförvaltningen i Finland, vilket gynnar varje skattebetalare i form av ändamålsenliga, sunda och säkra lokaler.

Med önskan om en trevlig sommar!

Jukka

 

Dela i sociala medier