Verkställande direktören: ”Takten ökar – vi är färdiga för en historisk förändring av social- och hälsovården och räddningsväsendet”

tisdag 19.07.2022 | Nyhetsbrev, Landskapens lokalcentral, Kommuner, Välfärdsområde, Utveckling

Kuvituskuva Töölön kirjaston julkisivusta, jonka edessä on punaisia tulppaaneita

Cirka 120 arbetsdagar återstår till årsskiftet. Om det är mycket eller lite får var och en avgöra själv, men jag vet att vi på Landskapens lokalcentral ännu har ett stort jobb framför oss innan vi kan önska ett gott nytt år.

Första halvåret så gott som rusade iväg i samband med insamlingen av uppgifter om lokaldata inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Alla välfärdsområden tog i bruk lokaldatatjänsten Modulo. Vi träffades i lokalhandläggarnas nätverk fyra gånger. Samarbetet bar frukt till exempel i fråga om utvecklande av en nationell mall för hyresavtal mellan kommunerna och välfärdsområdena samt vad gäller ordnande av särskilda hyresavtalskliniker för hantering av dagens heta frågor och utmaningar som föranleds av tolkningen av hyresförordningen som utfärdades i april. Även info för användare av Modulo inom välfärdsområdena inleddes parallellt med info för Modulo-administratörerna inom sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten samt räddningsverket. För välfärdsområdenas behov av information ordnade vi under 20 veckor allt som allt 14 tillställningar med varierande innehåll.

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet förändrade även våra kommunkunders vardag. På kommunfältet spreds uppgiften om lättanvända och avgiftsfria verktyg för upprättande av hyresavtal för lokaler som används inom social- och hälsovården. Verktygen ger möjlighet att upprätta avtal inkluderande allt från fastställande av hyra fram till elektronisk underteckning. Före utgången av juli hade vi redan inlett avtalsförhandlingar om bruket av våra tjänster med 210 kommuner och hunnit fram till underteckning med 171 kommuner. Efter att coronavirusrestriktionerna lättade träffade vi personligen experter inom fastighets- och ekonomiförvaltning för att förbättra kvaliteten på informationen och för att fördjupa samarbetet. Med de kommuner som hunnit längst inledde vi även kommunspecifika utvecklingsprogram för lokalförvaltning. I juni fick vi glada och länge efterlängtade nyheter om att kommuntjänsterna även tryggas framöver: Tjänster som Landskapens lokalcentral producerat för kommunerna överförs till Senatfastigheter från början av oktober. Med en gnutta vemod, men med tillförsikt överförs våra kommunkunder och samtidigt en tredjedel av våra experter till vårt moderbolag Senatfastigheter.

Kuvassa Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.
Jukka Latvala är verkställande direktör för Landskapens lokalcentral.

I juni inleddes även Landskapens lokalcentrals ägarförhandlingar. Avsikten är att förhandlingarna med delägarna under ledning av finansministeriet och Senatfastigheter ska avslutas i höst eftersom planen är att välfärdsområdena tillsammans med staten blir våra ägare före ingången av 2023. Under det första halvåret har vi i bakgrunden byggt upp vår palett av tjänster och förstärkt vår strategi så att de nya ägarna inte behöver börja sin verksamhet helt från noll. De stora riktlinjerna blev dock klara i oktober 2021 då statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade att Landskapens lokalcentral ska omvandlas till ett sådant nationellt kompetenscentrum för lokal- och fastighetsförvaltningen som föreskrivs i lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. Under sommaren har vi upprättat en färdplan om hur välfärdsområdena med hjälp av kompetenscentrumet kan spara 300 miljoner euro i sina kostnader för verksamhetsställen om året och uppnå ett koldioxidneutralt fastighets- och lokalbestånd före utgången av 2035. Vi återupptar denna diskussion när förhandlingarna framskridit.

Till slut vill jag varmt tacka våra kunder, nuvarande och kommande ägare, bolagets styrelse och i synnerhet vår personal för årets första arbetsdryga halva år. Utan er flexibilitet, förmåga till förändringar och utveckling – Vi-andan – hade vi inte kommit så här långt då det endast återstår cirka 120 arbetsdagar till årsskiftet. Vi gör historia tillsammans!

Med samarbetshälsningar

Jukka

 

Dela i sociala medier