Landskapens lokalcentral samlar in respons på en nationell mall för hyresavtal

onsdag 18.05.2022 | Landskapens lokalcentral, Kommuner, Välfärdsområde

Landskapens lokalcentral sammanställer kommentarer om en nationell mall för hyresavtal. Kommentarerna ges av kommunerna på Fastlandet och av fastighets- och lokalhandläggarna i välfärdsområdena. Mallen består av hyresavtal, allmänna villkor för hyresavtal samt tabeller över ansvar enligt typ av byggnad. Mallens syfte är att på nationell nivå förenhetliga en hyrespraxis för kommunerna och välfärdsområdena.

”Vi vill erbjuda kommunerna och välfärdsområdena konkreta verktyg för att trygga medborgarna hälsosamma, trygga och ändamålsenliga offentliga lokaler. Nu sammanställer vi kommentarer om den nationella mallen för hyresavtal för att den på bästa möjliga sätt ska motsvara behoven i kommunerna och välfärdsområdena”, förklarar Esko Korhonen, specialsakkunnig på Landskapens lokalcentral.

Enligt Landskapens lokalcentrals bedömning hyr kommunerna till de nya välfärdsområdena lokaler i cirka 4 500 byggnader som i nuläget används för social- och hälsovård och lokaler i över 500 byggnader som används av räddningsväsendet.

Landskapens lokalcentral har till avtalskommunerna och fastighets- och lokalhandläggarna i välfärdsområdena per e-post skickat en länk och ett lösenord för kommentarer om materialet om mallen för hyresavtal. Det finns tid för kommentarer fram till 31 maj 2022.

Landskapens lokalcentral, Kommunförbundet och konsultbolaget KPMG har i samarbete producerat mallen för hyresavtal. Arbetsgruppens utkast till mall för hyresavtal är avsedd för hyresavtal mellan kommunerna och välfärdsområdena och är baserad på den år 2022 utfärdade förordningen om bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden under avtalsperioden på 3 + 1 år som inleds den 1 januari 2023. Användningen av mallen för hyresavtal grundar sig på kommunernas och välfärdsområdenas fira övervägande då de ingår inbördes hyresavtal.

 

Dela i sociala medier