Löftet om en bättre lokalledning börjar vara infriat 

tisdag 15.12.2020 | Landskapens lokalcentral, Nyhetsbrev

Året 2020 går till historien som året för fysiskt avståndstagande och digital närhet. Då vi på våren inledde projektet med lokalinformation inom kommunerna kunde vi inte ana att över 60 fastighetsexperter från olika håll i Finland gång på gång skulle sammanträda i våra virtuella workshops. Under de här sammanträdena har varit påtagbar.

Vi har fått värdefull information om nuläget inom kommunernas lokalledning och faktaunderlag; med dess hjälp strukturerar vi en helhetsbild av kommunernas lokalbestånd. Det har varit en angenäm upplevelse att erfara hur fördomsfritt och smidigt de fastighetsansvariga inom kommunerna har tagit sig an arbetet. Under våra virtuella workshops har en anda uppstått som strävar efter en gemensam förtroendefull utveckling som samtliga från alla delar av landet deltagit i likvärdigt. Det har funnits en tydlig beställning för ett diskussionsforum av det här slaget och samarbete har skapat ett gott underlag för kommande utveckling.

Det finns ett behov för en stabil kunskapsbas också vid planeringen av de kommande välfärdsområdenas servicenätverk. Lokalinformationstjänsten Modulo som vi utvecklat tillsammans med sjukvårdsdistrikten inträder vid årsskiftet i produktionsanvändning och kunskapsbasen utvidgas stegvis jämsides med att uppgifterna om specialvårdsdistrikten och räddningsverken uppdateras.

Det har varit – och är fortfarande – ett kolossalt arbete, men vi kan snart se fram emot fördelarna med lokalledningen av uppgifterna som förts in på Modulo: den aktuella informationen underlättar det dagliga arbetet, rapporterna mäter framgångarna och fungerar som underlag för beslutsfattande, budgetverktyget möjliggör en förutseende planering, och nyckeltalens som kan jämföras i riksomfattande skala manar till ett effektivt utnyttjande av lokalerna.

Vårt nuvarande servicekontrakt med finansministeriet är i kraft till utgången av år 2021. Den kommande våren utvisar i vilken riktning kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning som ingår i förslaget till lagpaketet för social-och hälsovårdsreformen kommer att utvecklas. Under våren klarnar även i vilken form kommunernas lokalinformationsprojekt kommer att gå vidare. I vilket fall som helst kommer nästa år att vara ett år för informationsledarskap, ett år för uppfyllande av löften och ett år för förbättring av kunskapsunderlaget. Vi kommer att utveckla kännedomen om den offentliga sektorns lokaler och effektivt understöda planeringen av våra kunders servicenätverk.

Mitt varma tack till alla våra medverkare kumpaner för ett år kantat av konstruktiva, anpassningsbara och utvecklingspositiva gärningar.

Fridfull jul och gott nytt år!

Jukka Latvala
verkställande direktör
Landskapens lokalcentral

 

Dela i sociala medier