Nationellt hyresavtal som kan redigeras av kommunerna

tisdag 19.07.2022 | Kommuner, Välfärdsområde, Landskapens lokalcentral

Landskapens lokalcentral har för kommunerna publicerat en avgiftsfri verktygslåda för att upprätta hyresavtal. Verktygslådan innehåller en hyresavtalsmall, allmänna villkor för hyresavtal, tabeller över ansvarsfördelningen enligt typ av byggnad, en koncession och en tabellmall för att sammanställa hyresuppgifter. Dokumentmallarna för hyresavtal kan laddas ned som Word- eller Excel-filer via länken nedan. De är även tillgängliga via Teams-kanalerna i Landskapens lokalcentrals lokaldatastjänster för kommunerna och välfärdsområdenas fastighets- och lokalhandläggares Teams-kanaler. Anvisningarna för tillämpning av avtalshandlingarna publiceras i augusti 2022.

”Med hjälp av hyresavtalsmallen standardiseras kommunernas och välfärdsområdenas hyresförfaranden i hela landet, och samtidigt uppfylls kommunernas och välfärdsområdenas önskan om ett förenklat sätt att upprätta hyresavtal mellan dem. Det är frivilligt, praktiskt och avgiftsfritt för kommunerna att använda dokumentmallarna för hyresavtal. Kommunerna kan använda och redigera mallarna efter sina behov”, berättar Esko Korhonen, specialsakkunnig på Landskapens lokalcentral.

Hjälpen är nödvändig och nationellt sett betydande då 293 kommuner på fastlandet hyr ut tusentals lokaler till välfärdsområdena. Enligt hyresförordningen som utfärdades av statsrådet i våras ska hyran för de lokaler som kommunerna äger och hyr ut till välfärdsområdena bestämmas specifikt för avtalsperioden på 3 + 1 år som inleds den 1 januari 2023.

Förutom dokumentmallarna erbjuds en digitjänst som innefattar allt från bestämmande av hyran till underskrift

Förutom verktygslådan för hyresavtal erbjuder Landskapens lokalcentral för kommunerna den digitala Skenarios-tjänsten för att bestämma hyran på lokalerna som övergår till välfärdsområdena.

”I Skenarios-tjänsten finns färdigt uppgifter om de lokaler som används inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet och som övergår till välfärdsområdena. I tjänsten kan kommunerna komplettera och bestämma hyran för de lokaler de hyr ut till välfärdsområdena, och om de önskar upprätta hyresavtal så långt att bara underskrifterna fattas. Vi stöder även kommunerna att på ett mångsidigt sätt utnyttja Skenarios-tjänsten som även den är avgiftsfri för kommunerna”, konstaterar Korhonen.

Ytterligare uppgifter

Mer uppgifter om den nationella hyresavtalsmallen och dokumentmallarna får du per e-post av experterna på Landskapens lokalcentrals lokaldatatjänst för kommunerna på adressen info@maakuntientilakeskus.fi eller per telefon via växeln på nummer 029 471 3000.

Hyresavtalsmallen utvecklades i samarbete mellan kommunerna, välfärdsområdenas lokalhandläggare, Kommunförbundet och specialsakkunnigen och ordföranden för Landskapens lokalcentral Esko Korhonen. I gruppen deltog Jussi Niemi, lokalservicechef vid enheten för samhälle och miljö på Kommunförbundet och Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist vid juridiska enheten på Kommunförbundet. Konsultationsstöd erbjöd Jaska Ikäheimonen, sakkunnig inom affärsjuridik på KPMG, Anssi Koski, ansvarig för rådgivning om ekonomiförvaltning inom den offentliga sektorn och Ville Ikäheimonen, äldre jurist. I arbetsgruppen deltog även Marko Suomela, projektchef för projektet Lokaldatatjänsten för kommunerna och Mirko Ahonen, lokalinformationsexpert på Modulo, lokaldatatjänsten för välfärdsområdena. Båda anställda vid Landskapens lokalcentral.

 

Dela i sociala medier