På Landskapens lokalcentral är verksamheten i full gång

torsdag 16.12.2021 | Utveckling, Nyhetsbrev, Landskapens lokalcentral

Omistus ja ohjaus

Det är dags att se över det gångna halva året och redan skapa lite förväntningar inför det kommande.

När jag för ett halvt år sedan önskade alla en flitig sommar, hade jag ingen aning om vad hösten skulle föra med sig. Landskapens lokalcentrals kundkrets fördubblades plötsligt då välfärdsområdenas beredningsorgan inledde sitt arbete och vi satte igång sammanställningen av uppgifter om lokaler som från kommunerna och sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten övergår till välfärdsområdena.

I slutet av sommaren uppskattade vi att drygt 800 byggnader bestående av lite mindre än fyra miljoner bruttokvadratmeter övergår från sjukvårds- och specialomsorgsdistriktens ägo till välfärdsområdena. Uppgifter om dessa lokaler inklusive planritningar har vi redan under flera år i samarbete med distrikten sammanställt, så när de nya välfärdsområdena tar i bruk dessa lokaldata får de en bra start.

Det samma gäller lokaler som distrikten hyr eftersom hyresavtalen ingår i vår lokalinformationstjänst: både uppgifterna och avtalen övergår oförändrade till välfärdsområdena.

För vår lokalinformationstjänst Modulo betyder detta dock att flera databaser ska göras kompatibla och sammanföras samt att enskilda data till olika databaser ska överföras till såväl sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten som välfärdsområdena i samband med uppdateringen under hela 2022. Samtidigt utvecklar vi kontinuerligt våra rapporterings- och analysverktyg för att underlätta våra kunders arbete.

Det högsta antalet lokaler och kvadratmetrar som övergår till välfärdsområdena är de ägda och hyrda lokaler som övergår från kommunerna. Vi börjar från den enklare ändan: avtal med vilka kommunerna hyr lokaler för social- och hälsovårdsverksamheten och räddningsverksamheten eller andra avtal med vilka de använder dessa lokaler för verksamheten övergår till välfärdsområdena oförändrade. Av dessa är antalet objekt för social- och hälsovårdsverksamhet lite under 3 000 och för räddningsväsendet cirka 200, och sammanlagt består dessa av lite under två miljoner kvadratmeter. För tillfället sammanställer vi uppgifter om dessa objekts hyresavtal i vår lokalinformationstjänst Modulo allteftersom välfärdsområdenas lokal- och fastighetsberedare går i genom avtalen med de kommuner som områdena omfattar.

Det absolut största jobbet kvarstår dock och gäller kommunerna ägda lokaler för social- och hälsovårdsverksamhet. Dessa lokaler hyr välfärdsområdena av kommunerna för minst tre år från ingången av 2023. Utöver att objekten är många – ungefär 4 500 samt femhundra lokaler som används av räddningsverket, ett totalt lokalitetsbestånd på över fyra miljoner bruttokvadratmeter – ska kommunerna även fastställa hyran för dessa och ingå hyresavtal med välfärdsområdena. Lokalitetsberedarna på välfärdsområdena utreder för tillfället med kommunerna bland annat hur många lokaler som exakt redan finns och för vilket ändamål de används.

Kommunerna som deltar i vårt projekt Kommunernas lokalinfo kan om de önskar använda funktioner som Skenarios-tjänsten tillhandahåller för att fastställa hyrorna. Det har varit glädjande att se att så många kommuner har anslutit sig till projektet Kommunernas lokalinfo. Redan med över hälften av Fasta Finlands kommuner har vi nått avtalsförhandlingar och med 118 av dessa har redan avtal om informationsöverföring ingåtts.

Alla kommuner verkar ivrigt vänta på hyresförordningen som anknyter till lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet och som för tillfället är ute på remiss. Inte förrän förordningen träder i kraft kan kommunerna fastställa den slutliga hyran för sina objekt. För att välfärdsområdena och kommunerna då de utför detta arbete ska kunna arbeta så effektivt och harmoniserat som möjligt, har vi gemensamt men Kommunförbundet jobbat hårt för att skapa en nationell hyresmodell. Syftet var att skapa en hyresmodell för kommunerna och välfärdsområdena för den avtalsperiod på tre år med eventuellt en option på ett år som inleds den 1 januari 2023. Avsikten är att modellen inrymmer hyresavtal, allmänna villkor för hyresavtal och tabeller över ansvarsfördelningen enligt typ av byggnad. Vi återkommer till frågan när hyresförordningen behandlas i riksdagen.

Förutom ovan nämnda arbeten fick vi angenäma nyheter av ekonomipolitiska ministerutskottet i oktober; vi har nu tillsammans med styrelsen för Landskapens lokalcentral inlett beredningen av att Landskapens lokalcentral vid ingången av 2023 inleder sitt arbete som ett kompetenscentrum för välfärdsområdenas lokal- och fastighetsförvaltning. I praktiken betyder det att de strategiska arbetena på kort, medellång och lång sikt befinner sig på slutrakan på mitt skrivbord. Sålunda är våra nya ägare, det vill säga välfärdsområdena inte tvungna att inleda vår organisations byggarbeten från ett tomt bord, utan vi är redan på god väg med hjälp av lokaldata att trygga finländarna hälsosamma, trygga och ändamålsenliga offentliga lokaler.

Jag lovar återkomma till dessa frågor nästa år. Före det vill jag tacka våra kunder, vår egen personal, företagets styrelse, otaliga samarbetspartner och våra tjänsteleverantörer. Jag önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år 2022!

 

Jukka

***


Jukka Latvala
Verkställande direktör
Landskapens lokalcentral Ab

tfn. 029 471 2002

 

Dela i sociala medier