Sammanställningen av kommunernas lokalinformation påskyndas – nya kommuner kan delta i projektet

måndag 08.03.2021 | Landskapens lokalcentral, Nyhetsbrev, Kommunernas lokalinfo

Rovaniemen kaupungin Aaltokeskus (Lappia-talo, pääkirjasto ja kaupungintalo), kuva Rovaniemen kaupunki. / På bilden syns Aalto-centret i Rovaniemi stad (Lappia-huset, Stadsbiblioteket och Stadshuset), bild Rovaniemi stad.

Projektet Kommunernas lokalinfo inbjuder nya kommuner att delta. Projektet startade för ett år sedan och har välkomnats på kommunfältet. Hittills har redan en fjärdedel av landets kommuner deltagit i utvecklingsarbetet. Det går enkelt och snabbt att gå med i projektet; kommunen skickar sin fastighets- och byggnadsinformation till ett och samma ställe i samma format som kommunen själv använder.

Syftet med projektet Kommunernas lokalinfo är att samla in och förenhetliga kommunernas lokalinformation, som lagras i en riksomfattande databas som grundar sig på en jämförbar datamodell. I databasen kan kommunerna använda, analysera och uppdatera sin lokalinformation till stöd för lokalförvaltningen och beslutsfattandet. Samtidigt får staten en helhetsbild av det tillgängliga byggnadsbeståndet i Finlands kommuner.

– I enlighet med Finlands regeringsprogram är syftet att stödja hanteringen av det offentliga byggnadsbeståndet och fördjupa kunskapsbasen. Projektet genomförs av Landskapens lokalcentral tillsammans med kommunerna och finansministeriet ansvarar för finansieringen, berättar understatssekreterare vid finansministeriet Päivi Nerg, som även är ordförande för projektets styrgrupp.

Kommunen kan gå med snabbt och enkelt

Projektet Kommunernas lokalinfo riktar sig till alla kommuner i Finland. Redan närmare 90 kommuner har deltagit i utvecklingsarbetet i form av informationstillfällen, arbetsseminarier och enkätundersökningar som ordnats av Landskapens lokalcentral. De deltagande kommunerna är stora och små, krympande och växande, i hela Finland från Helsingfors till Muonio och från Nystad till Lieksa. Målet är att i år inkludera information från cirka 150 kommuner.

Kuva Pekka Latvalasta, Rovaniemen kaupungin toimitilakeskuksen päälliköstä
Pekka Latvala, chefen för lokalservicecentralen i Rovaniemi

– Jag uppmuntrar alla kommuner att delta i projektet. Det är enkelt och det enda man behöver göra är att skicka den befintliga informationen till Landskapens lokalcentral. Rovaniemi deltar eftersom vi vill erbjuda stadens egna verksamheter bästa möjliga lokaler på ett kostnadseffektivt sätt. Således är det högst aktuellt med digital informationshantering i realtid, berättar chefen för lokalservicecentralen i Rovaniemi Pekka Latvala, och fortsätter:

– Det är viktigt för oss att även kunna samla in jämförbar information om hyreslokaler i ett vettigt format på ett och samma ställe tillsammans med information om kostnader och investeringar för de ägda lokalerna, eftersom andelen hyreslokaler omfattar redan en tredjedel av alla våra lokaler.

Det är enkelt och kostnadsfritt att ansluta sig till den riksomfattande lokaldatabasen i projektet Kommunernas lokalinfo. Kommunens fastighets- och byggnadsinformation och ekonomiska information om ägda och hyrda objekt sparas i en gemensam digital databas, där det är enkelt att uppdatera informationen för att hålla den aktuell. Informationen i databasen är i sin tur klar att användas i rapporter och jämförelser. Man har redan beaktat kommunernas befintliga system, till vilka det fortfarande är möjligt att överföra information. Kommunen kan även bilda nätverk och utveckla systemet tillsammans med andra experter samt framföra önskemål om hur och vilken slags information som generellt används och rapporteras inom lokalförvaltningen. Dessutom kan kommunernas information utökas med uppgifter från andra register och öppna källor.

Kommun, delta i ett riksomfattande lokalinformationsprojekt

  1. Anmäl kommunens intresse att delta i projektet till Landskapens lokalcentral: https://www.maakuntientilakeskus.fi/sv/kommunernas-lokalinfo/
  2. Lokalcentralen och kommunen kommer överens om en inledande intervju där vi går igenom kommunens individuella situation och önskemål gällande lokalinformationen. Samtidigt kartlägger Landskapens lokalcentral de gemensamma tidsplanerna.
  3. Sedan ingås ett avtal om överföringen och användningen av kommunens fastighets- och byggnadsinformation.
  4. Därefter överlämnar kommunen lokalinformationen och den ekonomiska informationen om sitt byggnadsbestånd till Landskapens lokalcentral i samma format som kommunen själv använder. Landskapens lokalcentral lägger till och förenhetligar informationen i informationsplattformen, där kommunen har tillgång till den med hjälp av ett rapporterings- eller analysverktyg.
  5. Kommunen kan delta i informationstillfällen, arbetsseminarier och annat utvecklingsarbete som ordnas av Landskapens lokalcentral och på så sätt påverka kommunernas lokalförvaltning i hela landet.
  6. Kommunen testar informationens och rapporteringens användbarhet med hjälp av kundportalen och får på så sätt tillgång till aktuell, jämförbar och kommunanpassad information samt rapporter i digitalt format till stöd för ledningen och beslutsfattandet. Om man så önskar kan kommunens information utökas även med andra informationskällor, såsom Statistikcentralens befolkningsprognos.

Tidslinje för projektet Kommunernas lokalinfo

År 2020 ingick finansministeriet och Landskapens lokalcentral ett serviceavtal som fastställer bolagets uppdrag som sammanställare av kommunernas lokalinformation oberoende av den kommande social- och hälsovårdsreformen.

Våren 2020 uttryckte 85 kommuner i en behovskartläggning intresse för att utveckla lokalinformationen om sitt byggnadsbestånd.

Hösten 2020
valdes 24 kommuner till testkommuner i det första datainsamlingsskedet. Genom att utnyttja deras fastighets- och byggnadsinformation inleddes testningen av den riksomfattande lokalinformationsmodellen.

Våren 2021
inkluderas information från följande 60 utvecklingskommuner i det andra datainsamlingsskedet.

Under 2021
är målet att engagera minst 150 kommuner i projektet.

***

Kuva Marko Suomelasta

Mer information:
Marko Suomela
Ekonomisk projektchef
tel. 029 471 2020
förnamn.efternamn(at)maakuntientilakeskus.fi
Landskapens lokalcentral Ab

 

 

 

Dela i sociala medier